گروه سیاسی

- آیت الله ممدوحی عضو جامعه مدرسین و خبرگان رهبری از رسانه های خواست که به مسئله تعرض به دو نوجوان ایرانی اینقدر دامن نزنند.

وی در گفت و گو باافکار نیوز، عنوان کرد: آنها با آبروی ما بازی کردند، خود ما نباید بدتر از آنها آبرو بری کنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در این موضوع دولت باید ورود کند و آن را با یک وضعیت آبرومندانه و عزت مندانه معالجه کند.

آیت الله ممدوحی تصریح کرد: اما اینکه این اتفاق مدام در صدر اخبار رسانه های قرار بگیرد اصلا درست نیست و اینگونه مسائل را دولت باید در آن ورود پیدا کند.