به گزارش افکارنیوز، آن موقع شاید خیلی درک نمی‌کردم که حرف متحصنین چیست چون در متن فضای سیاسی نبودم. بعدها که برخی مسائل را دیدم احساس کردم باید اعتراض وجود داشته باشد. البته اگر شکل آن درست باشد. مثلا در حد نامه‌ای به ماقم معظم رهبری برای تظلم و دادخواهی یا تحصنی که به کار مجلس و کشور آسیب نزند! اگر چنین باشد، نباید خیلی سخت گرفته شود اما اگر بخواهد کشور را مختل کند من این روش را قبول ندارم.

*علی مطهری در ادامه این صحبت‌های خود اما توضیح نداده است که منظور از تحصن بدون آسیب چیست؟!


و اساساً به نظر می‌رسد که چنین چیزی نیز یک فرض محال باشد و یک تحصن توسط نمایندگان مجلس هیچگاه خالی از آسیب نخواهد بود.

همچنین باید دانست که بنا به دلایل فراوان، در نظام اسلامی بن‌بست وجود ندارد و از سوی دیگر، تحصن نیز برای حکومت‌هایی است که یا در آنها معارضه بنیانی وجود دارد و یا کسانی در آنها برای احساس بن‌بست، نیت کنند!

لذا از این زاویه نیز حرف مطهری درباره بی‌اشکال بودن چیزی به نام تحصن بدون آسیب درست به نظر نمی‌رسد.