به گزارش افکارنیوز، وزیر امور خارجه فرانسه امروز یکشنبه طی اظهاراتی با اندک دانستن احتمال وقوع تحول جدیدی که امضای توافق نهایی ماه ژوئن در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به خطر بیندازد، اعلام کرد که علیرغم اینکه این فرضیه چندان محتمل نیست اما نمی‌توان احتمال آن را به طور کامل نادیده گرفت.

«لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه امروز یکشنبه در گفت‌وگو با روزنامه فرانسوی «لوپاریزین» در اظهاراتی از احتمال وقوع تحولی که ممکن است انعقاد توافق هسته‌ای نهایی ماه ژوئن میان ایران و گروه ۱ + ۵ را به خطر بیندازد خبر داد.

وی در اظهاراتی در این باره اعلام کرد: «وقوع یک تحول جدید که امضای توافق نهایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را به خطر می‌اندازد، فرضیه چندان محتملی نیست اما نمی‌توان احتمال آن را نادیده نیز گرفت.»

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه گفت: «بسیاری از موضوعات مهم و حساس هنوز حل نشده‌اند. به طور مثال اینکه چگونه می‌توان اطمینان یافت که برنامه هسته‌ای ایران بعد نظامی نخواهد داشت؟ بحثدیگر نیز بحثریتم و روند لغو تحریم‌هاست و موضوع دیگر اینکه اگر ایران به تعهدات قید شده در توافق عمل نکرد، تحریم‌ها چگونه مجددا برقرار شوند؟»

فابیوس همچنین گفت: «ایرانی‌ها احتمالا امروز می‌توانند ظرف مدت دو ماه بمب اتم بسازند. توافق جامع به دنبال آن است که این زمان به یکسال افزایش یابد و قدرت‌های بزرگ این امکان را داشته باشند که در صورت مقتضی از خود واکنش نشان داده و وارد عمل شوند.»

وی ادامه داد: مسئله دیگر نیز این است که بدانیم چگونه کنگره آمریکا از یک سو و رهبر ایران از سوی دیگر این توافق را خواهند پذیرفت. این موضوع هماکنون مباحثات و پرسشهای بسیاری را بوجود آورده است بنابراین ما به سوی توافق پیش میرویم اما هیچ چیز به طور قطعی مشخص نیست و ثبت نشده است.