گروه سیاسی

- محمد جواد منصوری در گفت و گو باافکار نیوزبا اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو یکجای تحریم ها و اظهارات اوباما مبنی بر گام به گام بودن لغو تحریم ها و آیا اینکه با وجود این اختلاف امکان توافق وجود دارد یا نه اظهار داشت: صحبت بسیار زیادی زده در مورد مذاکرات شده است.

فکر نکنم با اینها به نتیجه برسیم بلکه یک دوره طولانی همچنین با آنهامذاکره صورت می گیرد. منصوری تصریح کرد: تصور آنها این است که ما بلاخره تسلیم می شویم و. این موضوع را می خواهند. خیلی مسائل پیچیده ای در مذاکرات وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.