به گزارشافکارنیوز، کاخ سفید در یک عقب‌نشینی آشکار از مواضع قبلی‌اش و تسلیم در برابر جمهوری‌خواهان کنگره اعلام کرد که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، قصد دارد قانونی که بر اساس آن کنگره می‌تواند بر توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱ + ۵ نظارت کند، را در صورت تصویب، امضاء خواهد کرد.

این امر پیروزی بزرگی برای جمهوری‌خواهان است که برای ماه‌های متوالی مذاکرات تهران و واشنگتن‌ را آماج انتقادات قرار داده و خواهان اعطای نقش به نمایندگان کنگره شده‌اند.

از سوی دیگر، پذیرش قانون نظارت کنگره یک عقب‌نشینی بزرگ برای کاخ سفید محسوب می‌شود که بارها تهدید کرده بود طرحی که توسط باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، تدوین شده بود را وتو خواهد کرد.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در سخنانی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد گفت اوباما که در روزهای اخیر اعلام کرده بود طرح پیشنهادی را وتو خواهد کرد، طرح دارای پشتیبانی هر دو حزب سنا را خواهد پذیرفت.

وی گفت: "ما به دموکراتها و جمهوریخواهان در کمیته روابط خارجی سنا اعلام کردهایم که رئیسجمهور حاضر خواهد بود مصالحه پیشنهاد شده را که اکنون در کمیتهها مطرح است، امضاءکند."