به گزارش افکارنیوز، او همچنین با بیان اینکه اسم مستعار سوژه امنیتی کم لطفی است تصریح می‌کند: ممکن است در یک دوره‌ای و با یکپارچه سازی و یکدست کردن فضای بعد از انتخابات ٨٨ چنین برداشتی وجود داشته اما این نگاه در حال حاضر به اصلاح‌طلبان وجود ندارد.


*قبل از محبیان و پورنجاتی؛ محمد خاتمی بود که در یک سخنرانی محفلی در سال گذشته به وجود «بدبینی نظام نسبت به اصلاح‌طلبان» اذعان کرده و خواستار حذف این بدبینی‌ها از سوی اصلاح‌طلبان شده بود.

و هم او بود که مدتی بعد در یک محفل دیگر، از ضرورت بازخوانی رفتارهای اصلاح‌طلبان و گزینه‌ای به نام «عذرخواهی» سخن به میان بود.

پس از این صحبت‌های خاتمی بود که جماعت مبرّزین اصلاحات و تریبون‌های این جریان به صحنه آمده و از صحبت‌های خاتمی در خلوت و جلوت حمایت و آنها را بازتکرار کردند.

فرایند اشاره شده نیز مؤید این تحلیل شد که سیدمحمد خاتمی بعنوان لیدر جریان اصلاحات در کشاکش تنها راه پیش روی خود یعنی عذرخواهی علنی از رفتارهای سال ۸۸ و یا استنکاف از آن قرار گرفته اما این کار را خواهد کرد.

کاری که اگرچه برخی اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند تا با برعهده‌گیری توبه‌خوانی از جانب خاتمی؛ از وقوع آن جلوگیری کنند اما به نظر می‌رسد ادامه‌ی معنادار سردی مقامات ارشد نظام نسبت به ملاقات با خاتمی و راه نیافتن وی به عرصه‌های رسمی سیاست در ایران، نتوانسته است خاتمی را از این راه ناگزیر دور کند.

با این توضیحات مشخص است که احمد پورنجاتی، با آنکه زمانی در گفت‌وگو با نشریه آسمان اظهار کرده بود که آسمان سیاست ایران را همچون یک کفترباز! رصد می‌کند اما به هر دلیلی این روزها و ماه‌ها از کار خود بازمانده و تحلیل‌ها و رخدادهای سیاسی را آنطور که باید نمی‌بیند و نمی‌خواند.

به سخن دیگر اینکه علیرغم اذعان خاتمی به وجود بدبینی‌های محرز نظام نسبت به اصلاح‌طلبان و با عنایت به اینکه بدبینی نسبت به یک جریان سیاسی مساوی با بدبینی امنیتی است؛ اما گویا پورنجاتی نظری بر خلاف خاتمی دارد و فکر می‌کند که رخدادهای سال ۸۸ و ایضاً سال ۷۸ و اثرات آنها دیگر در یاد کسی نمانده است…