به گزارشافکارنیوز، او همچنین در اشاره به مسئله تحریم‌ها گفته است: ‌ تحریم‌ها باید برداشته شود و اگر نشود که شرایط به همین‌گونه خواهد بود!

*اینکه منظور آقای هاشمی از بسته بودن دست رئیس جمهور روحانی چیست؟! می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.

قبل از آقای هاشمی نیز، شخصی به نام علی خرّم که چهره نزدیک به دولت محسوب می‌شود طی یادداشتی رسانه‌ای که ماه‌ها پس از توافق موقت ژنو منتشر شد ادعا کرده بود که «برخی تفکرات بانفوذ»! مانع توسعه دستاوردهای سیاست خارجی دولت یازدهم شده‌اند.

در عین حال و در اشاره به صحبت آقای هاشمی باید تصریح کرد که بیان این قبیل صحبت‌ها از جانب کسی که خود در مساند مختلف نظام حضور داشته، می‌تواند منشأ شبهات خاص در اذهان عمومی شود.

همچنین در باب اینکه آقای هاشمی گفته است اگر تحریم‌ها برداشته نشود، شرایط به‌همین گونه خواهد بود! نیز باید این سؤال را مطرح کرد که کدام تحریم‌ها و کدام شرایط؟!

زعمای کشور به روشنی می‌دانند که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و معیشت مردم کمتر از ۳۰ درصد است و مابقی ۷۰ درصد مشکلات مفروض نیز به دلیل سوء مدیریت داخلی و مقولاتی مثل اسراف، عدم استفاده فراگیر از کالاهای تولید داخل، فرار سرمایه‌ها و … است.

وانگهی تمامی پیشرفت‌های امروز ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف از جمله معیشت و عبور از مشاکل ابتدای انقلاب و دهه ۶۰؛ علیرغم وجود تحریم‌های همیشگی آمریکا و غرب بروز یافته‌اند.

دقت شود که در ایران اسلامی امروز اگر هم کسی دغدغه‌ای در زمینه نان شب و یا شغل و اقتصاد دارد؛ این دغدغه فراگیر نیست و در میزانی نرمال و مساوی با دغدغه نیازمندان در کشورهای مدعی پیشرفتگی قرار دارد.

بدیهیست که در ایران اسلامی امروز نه قحطی بوجود آمده، نه مردم از فناوری‌های روز دنیا بی‌بهره‌اند و نه کسی در سطح زندگی معمولی مردم می‌تواند مدعی آسیب جدی برآمده از تحریم باشد.(بجز چند مورد انگشت‌شمار احتمالی)

اکنون و با این اوصاف مشخص، آیا رواست که زلف اوضاع اکنون و آینده کشور به مسئله تحریم‌های همیشگی آمریکا گره زده و اینطور بیان شود که اگر تحریم‌ها برداشته نشوند؛ اوضاع به همین منوال خواهد بود؟!

آقای هاشمی در همین گفتوگو که چند روز قبل از حادثه کثیف فرودگاه جده و جنایت مأموران سعودی انجام شده است؛ همچنین با اشاره به مناقشات میان ایران و عربستان میگوید: من فکر میکنم که اگر دست دولت و آقای روحانی باز باشد، میتوانند مسائل را حل کنند!