به گزارش افکارنیوز، عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی درباره فراهم شدن مقدمات برای تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران از جانب روسیه و تاثیر این سامانه پدافندی در امنیت منطقه، گفت: قراردادی میان ایران و روسیه منعقد شده بود که روسیه متعهد می‌شد تا سال ۲۰۰۸ تعدادی سامانه‌ موشکی اس ۳۰۰ به ایران تحویل دهد، اما با توجه به شرایطی که پس از صدور قطعنامه سازمان ملل پیش آمد روس‌ها بهانه‌جویی کردند و سبب شد تا از تحویل این سامانه پدافندی به ایران خودداری کنند.

وی گفت: پس ازوقوع اتفاقات و بحران‌های منطقه‌ای، روس‌ها به این نتیجه رسیدند که برای ایجاد زنجیره اتحاد علیه نیروهای غیرمنطقه‌ای و کشورهایی که امنیت منطقه را به نفع غرب برهم می‌زنند، باید این سامانه را به ایران تحویل دهند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس درباره حرکت مثبت روسیه در این اقدام، خاطرنشان کرد: برداشت ما این است که آقای پوتین دریافت که نباید در زمین غربی‌ها بازی کند و باید جلوی زیاده‌خواهی‌های آنها و و فشارهایی که علیه کشورهای حق‌طلب و ضدامپریالیسم وجود را بگیرد.

حیدرپور تصریح کرد: خاورمیانه و به طور کلی شرق دنیا توسط دخالتهای بیجای آمریکا و همپیمانان آن به آشوب کشیده شده و اگر روسیه به عنوان یک کشور تاثیرگذار اقدام متقابلی نکند این ناامنی و آشوبها کل خاورمیانه و در نهایت خود روسیه را خواهد گرفت، لذا حرکت استراتژیک آنها برای تحویل سامانه اس ۳۰۰ به ایران را به جریان انداختهاند.