به گزارشافکارنیوز، محمود نیلی احمدآبادی سرپرست دانشگاه تهران با صدور جدیدترین حکم خود معاون فرهنگی این دانشگاه را تغییر داد.

با این حکم نیلی احمدآبادی، جمشیدی‌ها معاون سابق فرهنگی این دانشگاه جای خود را به مجید سرسنگی از اعضای هیئت‌علمی پردیس هنر‌های زیبا این دانشگاه داد.

سرسنگی در حال حاضر مدیرعامل خانه هنرمندان و تماشاخانه ایرانشهر است.