گروه سیاسی

- دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین در گفت و گو باافکارنیوزبا اشاره به سخنان اسحاق جهانگیری در جمع اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران بیان داشت: ورود دولت و دولتمردان در انتخابات با هدف گذاری اینکه مجلسی مطابق خواسته آنها تشکیل شود و دولتی ها فعالیت گروهی و حزبی و جناح دولتی داشته باشند موجب وارد آمدن خدشه به وظایف دولت است.

به گزارش افکارنیوز، رئوفیان تصریح کرد: دولت و وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات هستند انتخاباتی که در این راستا طبق نظر رهبری حق الناس رعایت شود و از اینکه فعالیت های انتخاباتی از ناحیه دولتمردان مشاهده شود نه به صلاح دولت و نه به صلاح کشور است.

وی افزود: اظهارات آقای جهانگیری خلاف انتظار بود و امیدواریم دولتمردان و کسانی که مسئولیت در دولت دارند به امور رفع مشکلات کشور، دغدغه مردم در مورد بیکاری و کاهش نرخ تورم و ایجاد فرصت های شغلی و رفع و مبارزه با مفاسد اقتصادی و بر طرف کردن پدیده منحوس رشوه از ادارات و سازمانها و دستگاهها و حاکمیت فضای امن سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای ملت بزرگ ایران باشند.

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین خاطر نشان کرد: امسال سال همدلی و همزبانی است و همدل با مردم حرکت کنند و این اقدامات آسیب جدی می زند و دولت در معرض سوالاتی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دولتی ها باید از ورود به انتخابات پرهیز کنند و رئیس جمهور به مسائل کشور و دولت توجه کند و اعضای هیات دولت و کسانی که در مسئولیت های خطیر اجرایی کشور هستند مداخلات اینچنینی نداشته باشند.