به گزارش افکارنیوز، سید عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد کشورمان، در گفتگو با خبرگزاری روسی ریانوستی گفت فرآیند کار بر روی توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران به کندی ادامه دارد.

وی گفت: "ما به جلو میرویم، [اما] به کندی زیرا در مرحله جدیدی از کار بر روی سند نهایی قرار داریم، اما کار را به خوبی به پیش میبریم."