به گزارش افکارنیوز، این کشتی توقیف شده متعلق به جزایر مارشال است اما با این وجود آمریکا یکی از ناوشکن های خود را به خلیج فارس اعزام کرده است.

این کشتی به دلیل ورود به آبهای ایران توسط جمهوری اسلامی ایران توقیف شده است.

در همین رابطه روز گذشته نیز اعلام شده بود که یک جنگنده آمریکایی به منطقه اعزام می شود تا شرایط را زیر نظر بگیرد.

در گزارش های اولیه در برخی از رسانه های آمریکایی ادعا شده بود که کشتی بازداشت شده متعلق به آمریکاست. با این حال وزارت دفاع آمریکا می گوید کشتی توقیف شده «مرسک تیگریس» متعلق به جزایر مارشال بوده و با چرپم این کشور در آب های خلیج فارس در حال حرکت بوده است.

محمد سعیدنژاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی ایران گفته است که شکایت یک شاکی خصوصی باعث توقیف اموال شرکت مرسک شده است و گارد ساحلی ایران این کشتی را با حکم قضایی دادگاه استان تهران توقیف کرده است.