به گزارش افکارنیوز، «ایگور مورگلوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه که به ایران سفر کرده با ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترک المنافع دیدار کرد.

در این ملاقات طرفین موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحثو تبادل نظر قرار دادند و در پایان دیدار سند برنامه سه ساله همکاری بین وزارتخانه‌های امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به امضا رسید.

در چارچوب این برنامه همکاری، دو کشور به طور منظم در سطوح مختلف درباره موضوعات دوجانبه و چند جانبه رایزنی خواهند کرد.

بر اساس برنامه همکاری مزبور، طرفین با تشکیل نشست مشورتی سیاست خارجی به ریاست وزرای امور خارجه دو کشور موافقت کرده و وزرا و معاونین آنها نشست‌های منظمی به تناوب در تهران و مسکو برگزار و مهمترین موضوعات روابط دوجانبه را بررسی و پیگیری قرار داده و دستور کار نشست‌های بعدی را فراهم خواهند کرد.

معاون آسیا و اقیانوسیه کشورمان نیز در پایان این دیدار ضمن ارزیابی مثبت از رایزنیهای به عمل آمده با معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد: شرایط جدید منطقه و جهان، توسعه همکاریهای ایران و روسیه را اجتناب ناپذیر کرده، لذا دو کشور تلاش دارند حوزه همکاریها را در عرصههای مختلف گسترش دهند و در این جهت امضا سند برنامه همکاری وزارتخانههای دو کشور حائز اهمیت است.