به گزارش افکارنیوز، به دنبال رایزنی‌ها و پیگیری‌های معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان با مقامات قضایی کویتی و سایر مقامات مسئول در کشورمان، مقامات دولت کویت اخیرا با انتقال تعداد ۵۵ نفر از مجموع ۱۶۱ نفر زندانی واجد شرایط انتقال به داخل کشور، به عنوان اولین مرحله اجرای توافقنامه انتقال محکومان بین دو کشور موافقت کردند.

شایان ذکر است در راستای دفاع از حقوق اتباع زندانی در کشور کویت و پس از توافقات حاصله فیمابین مقامات دو کشور، تفاهمنامه انتقال محکومان در سال ۱۳۸۵ از سوی مقامات مربوطه دو کشور امضاء و از سال ۱۳۸۷ لازم الاجرا شد.