به گزارشافکارنیوز، محمود میرلوحی معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات در پاسخ این سؤال روزنامه اعتماد که در پروژه ۹۲ آقای ناطق نوری هم بود. آیا آقای ناطق را در انتخابات مجلس دعوت می‌کنید؟ گفت: دوستان‌مان تلاش می‌کنند در رفت و آمد با ایشان هستند و سعی می‌کنند که از ایشان دعوت کنند تا مدیریت جریان اصولگرا را برعهده گیرد.

وی می‌افزاید: ما به عنوان جریانی که یک روزی با آقای ناطق در سال ۷۶ حسابی باهمدیگر کشتی گرفتیم امروز خواهش می‌کنیم آقای ناطق بیاید و جریان اصولگرایی را رهبری کند.

او این را هم گفته که احزاب باید برای انتخابات چند میلیارد هزینه کنند.

عباس عبدی پیش از این گفته بود آمدن ناطق نوری به سمت اردوگاه اصلاحطلبان، چیزی به اصلاحطلبان اضافه نمیکند (و با هم در همان اردوگاه اصولگرایان) بماند و حزب بازی کند.