به گزارش افکارنیوز، محسن کوهکن رئیس ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: بررسی‌های مطالعاتی و راهبردی جبهه پیروان خط امام و رهبری به اتمام رسیده و این بررسی‌ها به صورت مکتوب نوشته و به شورای جبهه پیروان ارسال شده است.

وی ادامه داد: کمیته مطالعاتی و راهبردی جبهه پیروان خط امام و رهبری با برخی افراد دیگر در حال تشکیل ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری هستند تا فعالیت‌هایی که به صورت طبیعی قانونی است و تبلیغ افراد نیست ولی تمهید مقدمات امر انتخابات است را انجام دهیم.

رئیس ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین از نهایی شدن استراتژی انتخاباتی جبهه پیروان خبر داد و خاطرنشان کرد: استراتژی انتخاباتی جبهه پیروان نهایی شده و در این استراتژی، نظرات اعضای شورای جبهه اعمال خواهد شد.

کوهکن از تشکیل ستاد انتخاباتی جبهه پیروان به ریاست خود خبر داد و خاطرنشان کرد: محسن کوهکن، اسدالله بادامچیان، احمد کریمی اصفهانی و محمد ناظمی اردکانی از اعضای ستاد انتخابات جبهه پیروان هستند و امکان افزوده شدن برخی افراد به این ستاد وجود دارد.

وی از آغاز به کار ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری در آینده نزدیک خبر داد.