به گزارشافکارنیوز، جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به برخی اخبار مبنی بر سفر هیئت نفتی آمریکا به ایران گفت، تایید این گزارش دشوار است چراکه حتی یک فرد یا یک شرکت در این گزارش ذکر نشده است.

راتکه افزود، وی در مورد سفری که حتی تایید نشده و ماهیت آن در حال حاضر کاملا مبهم است، فکر نمی‌کند.

وی ادامه داد، تایید اینکه آیا این گزارش‌ها اصلا دقیق هستند یا نه دشوار است اما ما کاملا صریح اعلام کرده‌ایم که هنوز راه ایران برای انجام فعالیت‌های تجاری باز نشده است و اگر هرگونه فعالیت قابل تحریمی صورت گیرد، ما وارد عمل خواهیم شد.

پیش از این برخی رسانهها از سفر هیئت نفتی آمریکایی به ایران خبر داده بودند.