به گزارشافکارنیوز، کمال‌‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان با اشاره به فعالیت انتخاباتی جبهه پیروان اظهار داشت: ستاد انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری با عضویت بادامچیان، کوهکن و کریمی‌اصفهانی تشکیل شده است و اعضای آن نیز تکمیل خواهد شد.

سجادی همچنین از برگزاری نشست خبری رئیس ستاد انتخابات جبهه پیروان به منظور تشریح راهبردها و جزئیات این ستاد خبر داد و گفت: جبهه پیروان هنوز در مرحله جمعبندی اسامی از شهرستانها و استانهاست.