به گزارش افکارنیوز، در این جلسه، تشکل های اصولگرایی، بررسی شرایط سیاسی کشور را در دستور کار خود قرار داده و بر ضرورت وحدت حداکثری جریان اصولگرایی بر مبناب اصول و در تمامی سطوح، تاکید کردند.همچنین اعضا بر ضرورت هدایت فکری تشکل های اصولگرا توسط حضرات آیات محمد یزدی، محمدعلی موحدی کرمانی و محمد تقی مصباح یزدی، تاکید کردند.گفتنی است پیش از این جلساتی به میزبانی حزب موتلفه اسلامی و جبهه پایداری برگزار شده بود.روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي