به گزارش افکارنیوز، در ادامه بحثها درباره مذاکرات هسته‌ای ایران در آمریکا، یک رسانه‌ غربی از موافقت بیشتر مردم این کشور از توافق هسته‌ای در ایالات متحده خبر داد.

آسوشیتدپرس با انتشار خبر نظرسنجی مشترک با موسسه جی‌اف‌کی(GfK) گزارش داد: «بسیاری از آمریکاییها از توافق هسته‌ای با ایران که برنامه هسته‌ای این کشور را محدود کند، حمایت می‌کنند».

این خبرگزاری غربی همچنین ادعا کرد که «تعداد کمی از آمریکاییها به این موضوع اعتقاد دارند که تهران مسائل مورد توافق را دنبال و از آنها تبعیت کند».

در گزارش این خبرگزاری آمده که «تنها ۳ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند که بسیار اطمینان دارند ایران اجازه بازرسیها از تاسیسات هسته‌ای خودش، خارج کردن پلوتونیوم از کشور و تعطیلی نیمی از سانتریفیوژهای غنی سازی اورانیوم را خواهد داد. تقریبا بین ۷ تا ۱۰ درصد در این باره گفتند که اصلا اطمینانی ندارند و ۲۵ درصد هم تاکید داشتند که تنها در حد ملایم و متوسطی اطمینان دارند».

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس خبر داد که «بیش از نیمی از آمریکاییهای شرکت کننده در نظرسنجی گفتند که آنها موافق توافق هسته‌ای با ایران هستند».

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس خبر داد که «بیش از نیمی از آمریکاییهای شرکت کننده در نظرسنجی گفتند که آنها موافق توافق هسته‌ای با ایران هستند».

بر اساس نتیجه این نظرسنجی، تنها ۱۶ درصد آمریکاییها هستند که «توجه جدی» به مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای و ایران دارند.

از نظر ۶۰ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی ایفای نقش آمریکا در مسائل جهانی موضوع بسیار مهمی است. ۴۲ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی نحوه مدیریت سیاست خارجی توسط اوباما را تایید کردند که نسبت به نظرسنجی قبلی مربوط به ماه دسامبر که ۳۸ بوده، رشد را نشان میدهد. البته ۴۷ درصد شیوه مدیریت رئیسجمهور را تایید نمیکنند.