به گزارش افکارنیوز، محمد قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از عضویت محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در تشکل متبوعش خبر داد و گفت: در جلسه شب گذشته علیزاده طباطبایی به عضویت این حزب درآمد.