به گزارش افکارنیوز، بن رودز گفت رئیس جمهور این نشست در کمپ دیوید را در دوره ای حساس از تاریخ خاورمیانه برگزار می کند. ما در خاورمیانه با چالش های گوناگونی روبرو هستیم، از درگیری ها با داعش، اوضاع در سوریه و عراق، تحولات جاری در یمن و مذاکرات هسته ای با ایران و دیگر موضوعات، و این نشست با برخی از شرکای کلیدی ما برگزار می شود.

وی افزود شکی نیست که کشورهای شورای همکاری خلیج(فارس) نگرانی های ویژه ای در خصوص رفتارهای بی ثبات کننده ایران دارند و این نشست فرصتی برای هر دو طرف(آمریکا و کشورهای شورای همکاری) خواهد بود تا هم نگاهی به مذاکرات هسته ای جاری با ایران صورت گیرد و هم تلاش های ما در قبال رفتارهای بی ثبات کننده ایران در سراسر منطقه بررسی شود.

معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بخشی دیگر در اظهارات خود درباره روابط آمریکا و عربستان و نگرانی دو طرف از ایران گفت این مساله اگر نگوییم دهها سال، ریشه در سالهای زیاد و منافع مشترک دارد. ما در جریان آزاد تجاری و مقابله با تروریسم منافع مشترک داریم.

وی با اشاره به همکاری کشورهای شورای همکاری با آمریکا در حملات علیه داعش در سوریه و القاعده در یمن وحمایت آمریکا از حملات اخیر عربستان در یمن ادامه داد ما هم در خصوص مذاکرات جاری با ایران و هم دیگر رفتارهایی که این کشور در منطقه دارد، به بحثمی نشینیم. ما به صراحت این را روشن کرده ایم که این موضوعات جدای از هم هستند و آمریکا فقط و فقط در خصوص مساله اتمی با ایران در حال مذاکره است و در عین اینکه تلاش می شود با ایران بر سر این مساله به توافق رسید، دیگر نگرانی های ما از رفتارهای بی ثبات کننده ایران در منطقه همچنان به جای خود باقی است و ریشه در این باور ما دارد که ایران مسلح به سلاح اتمی یا توانمند به داشتن مواد کافی برای ساخت سلاح هسته ای چالشی عمده تر از ایران کنونی در منطقه به شمار می آید.

وی ادامه داد فقط این را تصور کنید که ایران که امروز این رفتارها را دارد، در صورتی که از چتر اتمی نیز برخوردار بود، رفتاری به مراتب خطرناک تر برای شرکای ما داشت. از این روست که ما باور داریم که توافق هسته ای با ایران نه فقط به سود منافع کشورهای پنج بعلاوه یک بلکه به سود همه کشورهای منطقه است زیرا اگر بتوان این مساله را با شیوه آشتی جویانه و دیپلماتیک حل و فصل کرد تا ایران از رسیدن به سلاح اتمی باز ماند، باعثمی شود منطقه ای به مراتب امن تر داشته باشیم تا اینکه این کشورها در همسایگی خود کشوری داشته باشند که به سلاح اتمی مسلح است.

رودز گفت ما به این مساله در پاریس پرداختیم و در کمپ دیوید نیز همین روند را ادامه می دهیم. مونیز، وزیر انرژی نیز به صورت خاص به خاطر تخصصی که در این امر دارد، در روند مذاکرات حاضر شده است.