به گزارشافکارنیوز،«دنیس راس» در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با اشاره به این که نشست کمپ دیوید در حالی برگزار می‌شود که شرایطی دشوار بر منطقه و روابط بین اعراب و آمریکا حاکم است، گفت: نگاه اعضای شورای همکاری خلیج فارس به نقش منطقه‌ای ایران با نگرش آمریکا تفاوت دارد، این در حالی است که آمریکا در آستانه امضای توافقنامه هسته‌ای با ایران قرار دارد و با امضای این توافقنامه تحریم‌های آمریکایی و بین‌المللی علیه تهران لغو می‌شود.

وی این تفاوت نگرش دو طرف را حول محور لغو تحریم‌های ایران دانست و افزود: برخلاف اینکه کشورهای عربی چنین توافقی را به شرط این که مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود، رد نمی‌کنند، اما معتقدند که رفع تحریم‌ها سبب می‌شود توانمندی و نفوذ ایران در منطقه تقویت شود.

از دید دولت آمریکا یافتن مکانیزمی که مانع چنین استفاده‌ای از جانب ایران از فواید این توافق هسته‌ای شود، دشوار است و واشنگتن نمی‌تواند از نشست کمپ دیوید در این زمینه به اعراب راه حلی مطمئن و رضایت‌بخش ارایه کند.

مشاور سابق اوباما، دولت آمریکا را فاقد توان کافی برای مقابله با نفوذ ایران دانست و اذعان کرد: واشنگتن راهکارهایی منطقه‌ای برای مشکلات مهم‌تر پیشنهاد می‌کند اما قدرت عملی برای تأثیرگذاری ندارد زیرا در هیچ یک از این مشکلات منطقه در چند سال گذشته حضور عملی نداشته است.

راس در پایان با این توصیه به اعراب و آمریکاییها که سطح انتظارات خود را از نشست کمپ دیوید و نتایج احتمالی آن پایین بیاورند، تأکید کرد که موانعی حقیقی سر راه طرفین است، موانعی که با توجه به موضع مقتدرانه ایران و ناگزیری دولت آمریکا برای آرام کردن مقابلهاش با تهران تا امضای توافق هستهای، یافتن راهکار برای آنها را آسان نمیکند.