به گزارش افکارنیوز، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شب گذشته خود مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن یک هیئت عالی تشکیل می‌شود تا مسائل و امور دانشگاهیان را تصمیم‌گیری کند.

رسیدگی به مسائلی چون تجدیدنظر در تصمیمات نهایی هیئت‌‌امنای ممیزه دانشگاه‌ها، مسائل انضباطی دانشجویان، آزمون‌ها، بورسیه دانشجویان و فرصت‌های مطالعاتی از موارد مورد توجه در این دستورالعمل است.

براساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست این هیئت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ عهده وزرای این وزارتخانه‌ها و در دانشگاه آزاد به‌ عهده رئیس این دانشگاه است و اعضای این هیئت را اشخاصی چون معاون حقوقی وزارتخانه، معاون تخصصی ذیربط، سه نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها به‌انتخاب وزیر، دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ انتخاب این شورا و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌دهند.

این هیئت عالی در شرایطی تشکیل می‌شود که مسئولان آموزش عالی، نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی از نبود یک نهاد فراقانونی در زمینه بورسیه‌ها انتقاد داشتند، اما با تشکیل این هیئت عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کار ویژه اصلی آن رسیدگی به پرونده بورسیه‌ دانشجویان خواهد بود.

به گزارش تسنیم، با وجود روند طی شده درباره پرونده بورسیه دانشجویان و نظر کمیسیون اصل نود به عنوان بالاترین مرجع نظارتی درباره این پرونده و زیر سوال رفتن تصمیمات کمیته تصمیمگیری و بدوی بورسیهها در وزارت علوم، تشکیل این هیئت به نوعی به همه حرف و حدیثها درباره تصمیمات این کمیته پایان میدهد، زیرا انتقاد اصلی به تصمیمات کمیته وزارت علوم عدم تایید آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با مصوبه روز گذشته شورا و ترکیب مشخص شده اعضای هیئت عالی رسیدگی به امور دانشجویان در صورت پیگیری مشکل بورسیهها در این هیئت نتیجهای جز نظر وزارت علوم درباره بورسیه به دست نخواهد آمد.