به گزارش افکارنیوز، کشتی ای که در آب های سومالی توقیف شده متعلق به ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیست.

رئیس سازمان کشتیرانی حضور کشتی ایرانی در آب های سومالی را تکذیب کردرئیس سازمان کشتیرانی ایران درخصوص خبر حضور کشتی ایرانی در خلیج آب های عدن گفت: خبری که اعلام شده است صحت ندارد و چنین کشتی ای متعلق به ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیست و اگر چنین کشتی ای وجود داشته باشد صیادی بوده و متعلق به سازمان بنادر است.

اما در این خصوص خنجری سخنگوی سازمان بنادر و دریانوردی ایران ضمن تکذیب خبر حضور کشتی های منتسب به ایران در آب های سومالی گفت: اگر کشتی ماهیگیری بوده نیازی نداشته برای ماهیگیری به آن آب ها عزیمت نماید.

در پایان باید خاطرنشان کرد: امنیت و حفاظت کشتی های ایرانی در آب های عدن همیشه زیر نظر نیروی دریایی بوده و نه تنها حافظ منافع کشورمان است بلکه از کشتی های دیگر کشورها هم حمایت می کند.