به گزارش جام نیوز،
آزاده کیان(جامعه شناس مقیم پاریس) که از طریق ارتباط زنده تصویری با استودیوی صدای امریکا در واشنگتن سخن می گفت، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش آمار طلاق را از نشانه های جوامع پیشرفته برشمرد!
شما را به مطالعه خلاصه ای از اظهارات ایشان دعوت می کنیم:
«- در جوامع پیشرفته دو نفر با هم زندگی می کنند بی آنکه آن را ثبت کنند و تعهدات بیشتری بپذیرند. ولی در ایران ازدواج هم دست و پای خانم ها را می بندد و هم وظائفی مثل تأمین معاش خانواده را به عهده مرد می گذارد. وقتی هنوز ایدئولوژی حاکم است، وقتی هنوز سنت حاکم است، وقتی هنوز مرد را نان آور خانواده می دانند –آنهم در این شرائط بحرانی اقتصاد - بالتبع پسران ایرانی زیر بار ازدواج نخواهند رفت…
- من اعتقاد ندارم که بالا رفتن سن ازدواج چیز بدی است. حتی طلاق هم فاجعه نیست. در همین فرانسه ۵۰% ازدواج ها به طلاق منجر می شود اما نمی شود گفت جامعه فرانسه با فاجعه مواجه است بلکه اینها نشاندهنده توسعه یافتگی و رشد و استقلال زنان هستند. افزایش سن ازدواج و افزایش آمار طلاق در ایران هم نمایانگر مدرن شدن جامعه و مدرن شدن خواسته های دختران و پسران ایرانی است…
-خوشبختانه جوانان ایرانی در شهرهای بزرگ بیش از گذشته با هم روابط جنسی برقرار می کنند. درست است که بخاطر محدودیت شدید، بیشتر این رابطه ها صورت پنهانی دارند ولی به هر حال معنایش این است که جامعه ما فارغ از ایدئولوژی و سنت حاکم، در حال رشد و حرکت به سمت مناسبات مدرن است...!