به گزارش افکارنیوز، جف راتکه گفت: نگرانی هایی درباره محموله ایران برای یمن وجود دارد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:ما می گوییم دفتر هماهنگی سازمان ملل متحد نقش هماهنگی را برعهده دارد و این کار باید از این مسیر انجام شود.