به گزارش افکارنیوز، شبکه الاخباریه سعودی مدعی شد: ایران در مجموع به دنبال تسلط بر جهان عرب است و همه از این اهداف ایران آگاهی دارند. اما این تلاش های تهران با توجه به همکاری های مشترک عربی به ویژه بین مصر و عربستان سعودی ناکام خواهد ماند.

این شبکه سعودی در ادامه ادعا کرد: هدف اصلی ایران ایجاد آنچه امپراتوری صفوی خوانده می شود، بر ویرانه های منطقه عربی است.


مصر و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای متوقف کردن اجرای این طرح تلاش می کنند. ایران مدت های طولانی است که تلاش می کند منطقه عربی را در مشت خود بگیرد و این مسئله در سوریه، عراق و به تازگی در یمن آشکار شد.

سخنان مقامات ایران ثابت می کند این کشور توطئه واقعی را برای سیطره طلبی در منطقه عربی اجراء می کند. مصر در برابر این تلاش ها ایستادگی می کند و نه تنها به دنبال محدود کردن آن بلکه از بین بردن کامل توطئه ایران در منطقه است.