به گزارش جام نیوز، پس از تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) اپوزیسیون شکست خورده، به فرافکنی و ایجاد تشنج در جامعه سیاسی پرداخت. شبکه "رسا" وابسته به جنبش سبز که خواست از غافله عقب نماند، در این زمینه در تاریخ ۲۸ جولای (۶مرداد) مصاحبه ای با یکی از تحلیلگران سیاسی ترتیب داد.
" علیرضا نامور حقیقی " یکی از تحلیلگران سیاسی ضدانقلاب که پس از فتنه ۸۸، بیشتر در رسانه ها دیده می شود وظاهراً هماهنگی برای پاسخ لازم به سؤال جهت دار و مغرضانه " سپیده عبدی " خبرنگار این شبکه، مبنی بر اینکه ضرورت تشکیل هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه چیست؟ با او نشده بود، پاسخ داد: «در حقیقت آقای خامنه ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی اختیاراتی که در بند ۷ ماده ۱۱۰ قانون اساسی است را به این شورا تفویض کرده و این در حقیقت تفویض اختیار است به این شورا برای حل این موضوع.»
این جواب ناهماهنگ نامور حقیقی، نه تنها به مذاق شبکه خوش نیامد، بلکه باعث قطع ارتباط شد.