به گزارش افکارنیوز، بنا بر اعلام کسانی چون محمدعلی نجفی در آخرین نظرسنجی اصلاح‌طلبان که ۴ روز قبل از روز رای‌گیری انجام شد، عارف(تنها نامزد این طیف) بیش از ۱۸ درصد رای نداشت اما بعد از انتخابات همین طیف صلاح‌طلب مدعی شدند روحانی به خاطر پایگاه اجتماعی ما توانسته رئیس جمهور شود.

محمد عطریانفر در گفت‌وگو با روزنامه آرمان اظهار داشت: آقای عارف اگر بخواهد توفیق داشته باشد نباید فراموش کند که باید ذیل جبهه اصلاحات فعالیت کند تا از او حمایت شود. اگر کسی بگوید من کاری با شورای راهبردی ندارم، قطعا رقیب تلقی خواهد شد. بنابراین آقای عارف هم برای ادامه فعالیتشان باید خودشان را با شورای راهبردی هم افق کنند.

عضو کارگزاران می‌افزاید: درباره انصراف آقای عارف از کاندیداتوری ریاست جمهوری در سال ۹۲ هم باید گفت کار او از خودگذشتگی نبود، بلکه یک تصمیم عاقلانه بود چرا که او جز این مسیر، مسیر دیگری نداشت. آقای عارف بر سر یک سه راهی خوب، بد و راه وسط نبود. او بر سر دو راهی خوب یعنی خروج و بد به معنای ماندن و تقبل شکست بود.

بنابراین اینگونه نبود که اگر او در صحنه میماند نفرین اصلاحطلبان نصیب فرد دیگری به جز او میشد. از این جهت ما آقای عارف را ستایش میکنیم که به فهم درست دست پیدا کرد و از صحنه خارج شد. اگر آقای عارف انصراف نمیداد چه میشد؟ قطعا برای آینده سیاسی ایشان هم بد بود و سختتر از همان بلایی که سال ۸۴ بر سر آقای هاشمی آوردند او را مورد نقد قرار میدادند. از این حیث تنها راه منطقی ایشان همین بود.