به گزارش افکارنیوز، کاندیداهای ریاست خانه احزاب در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خانه احزاب مشخص شدند.

طبق اعلام رئیس هیأت اجرایی خانه احزاب، آقایان غفوریفرد، کواکبیان، فومنی، یاری، علی کیهانیان و مرتضوی کیاسری به عنوان کاندیداهای ریاست خانه احزاب تعیین شدند.