گروه سیاسی -

اشرار که صورت خود را پوشانده بودند با بستن راه تویوتای مرکز بهداشتی که حامل کادر درمانی بود، خودرو را به سمت خاکی منحرف کرده و ان را به رگبار بستند. هنوز از تلفات احتمالی ان خبری در دست نیست.

به گزارشافکارنیوز، خودرو مرکز بهداشتی خاش حامل الله بخش، مسئول بیماریهای واگیردار شبکه بهداشت خاش و محراب قربانی راننده بوده است.

گفتنی است سال گذشته نیز اشرار مسلح منطقه خاش یک خودرو مرکز بهداشتی خاش را با کادر درمانی ان می ربایند که تا کنون هیچ اثری از ان پیدا نشده است.

روز گذشته نیز اشرار مسلح یک معلم از طایفه کرم زهی را پیش چشم خانواده اش با سه گلوله به قتل می رسانند.