گروه سیاسی -

با وجود تاکید مقامات ارشد ایران در خصوص حرکت کشتی نجات به سمت یمن و عدم اجازه ایرام برای بازرسی از ان، روز گذشته اعلام شد کشتی حامل کمکهای ایران برای بازرسی توسط سازمان ملل به سمت جیبوتی تغییر مسیر داده است.

به گزارشافکارنیوز، شنیده شده طی روز گذشته کری، وزیر امور خارجه امریکا چندین بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جهت تغییر مسیر کشتی نجات ایران به جیبوتی تماس تلفنی گرفته است.

از جزئیات این ارتباط تلفنی خبری منتشر نشده است و معلوم نیست ایا آمریکا ، ایران را تحت فشار قرار داده است یا خیر.