به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ماده ۱۹ این طرح را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در این مصوبه مجازات‌های مربوط به تخلفات احزاب سیاسی را مشخص کردند.

براساس ماده ۱۹ طرح مذکور احزاب سیاسی که دارای پروانه فعالیت نهایی هستند، در صورتی مرتکب تخلفات مذکور در ماده ۱۸ این طرح شوند، کمیسیون احزاب متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد ذیل را اعمال می‌کند:

۱ - تذکر شفاهی

۲ - تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه

۳ - اخطار و اعلان آن از رسانه‌ها

۴ - محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه‌ها و کمک‌های دولتی

۵ - تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت ۳ ماه

۶ - توقیف پروانه به مدت ۳ ماه تا یک سال

۷ - توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه

بهارستان‌نشینان در تبصره یک این ماده کمیسیون احزاب را موظف کردند قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص بندهای ۳ تا ۷ این ماده از نماینده حزب مربوطه برای ارائه توضیح دعوت کرده و زمان کافی را برای این کار در نظر بگیرد.

نمایندگان مجلس در تبصره ۲ و ۳ مقرر کردند تصمیم کمیسیون احزاب ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به حزب قابل شکایت در دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه به تشخیص قوه قضائیه و صرفاً با حضور هیئت منصفه موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی صورت می‌پذیرد.

طبق مصوبه بهارستان‌نشینان مقرر شد ارتکاب موضوع ماده ۱۸ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی توسط احزابی که مجوز اولیه تأسیس حزب را دریافت می‌کنند، سبب ابطال این مجوز شده و حزب در طول مدت توقیف پروانه اجازه هیچ‌گونه فعالیتی ندارد.

همچنین خانه ملتیها مقرر کردند که در صورت انحلال یا لغو پروانه فعالیت حزب پس از توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه اعضای مؤثر آن حزب مجاز به انجام هیچگونه فعالیت تشکیلاتی تا مدت ۵ سال نیستند.