به گزارش افکارنیوز، سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح در جمع تعدادی از فرماندهان و مسؤلان نیروهای مسلح اظهار داشت: سوریه یک کشور مهم و حلقه حساس مقاومت بشمار می‌آید و همه وظیفه دارند دولت و ملت بزرگ سوریه را در مصاف با جنگ نیابتی آمریکا کمک وهمراهی کنند.

وی افزود: داعش محصول فکر و عمل تروریسم دولتی آمریکا است که با اهداف بد نام کردن اسلام و جلوگیری از گرایش مردم در جوامع و کشورهای مختلف بطرف این دین رحمانی تشکیل شده است.

جزایری در برشماری علل پیدایش داعش اظهار داشت: پیاده سازی نقشه خاورمیانه جدید، ایجاد تغییرات دلخواه در راستای منافع نا مشروع رژیم صهیونیستی، تزلزل در جبهه مقاومت و بیداری ملت‌ها، نابودی فرهنگ و تمدن و منابع پیشرفت و توسعه کشورهای منطقه بمنظور تضعیف همه جانبه مسلمانان با کمک و هم پیمانی مزدوران منطقه‌ای از دیگر اهداف ایجاد داعش است.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: اینک دنیای معاصر شکل جدیدی از بزرگترین تروریسم دولتی را پیش روی دارد که قطعاً تبعات ویرانگر آن خارج از منطقه، دولت‌های حامی را نیز در بر خواهد گرفت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تشریح تحولات میدانی جاری در جنگ سوریه خاطرنشان کرد: هرچند در شرایط امروز دولت، ملت و رزمندگان و ارتش مقاوم سوریه درگیر جنگی گسترده و بی رحمانه هستند که در مقابلشان صف طویل دشمن شامل آمریکا، رژیم صهیونیستی و تعدادی از کشورهای اروپایی و ارتجاع منطقه قرار دارند، لیکن مقاومت چند ساله این کشور بخوبی گویای آنست که ملت شجاع سوریه تصمیم و عزم راسخ به ایستادگی دارد و بدون تردید، دشمنان راهی جز هزیمت و عقب نشینی نخواهند داشت.

رییس ستاد تبلیغات دفاعی تاکید کرد: ملتهای آزاده جهان و منطقه از سوریه قهرمان دفاع میکنند و اجازه جابجایی نابجای قدرت را نمیدهند.