به گزارشافکارنیوز، متاسفانه، بر خلاف تصور عمومی،از «عملیات الی بیت المقدس» و روند آزادسازی «خرمشهر» تصاویر زیادی در مخزن تاریخی این سرزمین باقی نمانده استو بسیاری از این نماها نیز بارها در رسانه های گروهی منتشر گردیده. این نقیصه را نیاید به حساب کم کاری دوربین به دستان در آن روزهای طوفانی گذاشت.شاید دغدغه ی آزادسازی خاکِ اشغال شده، کم‌تر برای صاحبان ذوق، مجالی برای اندیشیدن به ثبت و ضبط لحظات تاریخی باقی نمی گذاشت.در این میان تنها عکاسان حرفه ای رسانه های صاحب نام و تعداد اندکی عکاس تازه کار در یگان های نظامی بودند که موفق شدند، برش هایی از غرورآفرینی ملت خود را در تاریخ جاودانه سازند.

به مناسبت سی و سومین سال‌گشتِ «آزادسازی خرمشهر»، گروه جهاد و مقاومت مشرق، ۱۰ عکس ماندگار و تاریخی از آن فتحِ بی مانند را با کیفیت مناسب به علاقمندان تقدیم می کند. امید که مقبول درگاه حضرت حق(جل و علا) واقع شود.

تمامی این عکس ها، در روز سوم خرداد ۱۳۶۱ شمسی و پایان مرحله ی سوم «عملیات الی بیت المقدس» به ثبت رسیده اند:

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: احمد علیزاده نوحی / حاشیه کارون، سجده شکر فاتحان در ورودی شهر

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: امیر علی جوادیان / محوطه ی گمرک خرمشهر

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: امیرعلی جوادیان / اطراف دیوار گمرک خرمشهر،تسلیم خیل اشغالگران

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: جاویدنشان «کاظم اخوان» / محوطه‌ی بندر، وسایل به جامانده از اشغال‌گران

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: منوچهر قلمچی / محوطه ی بندر، محدوده ی اسکله ی اول / رزمنده گان شاهد فرار نیروهای عراقی هستند که برای نجات جانشان به آب زده اند تا با عبور از اروند به جزیره ی ام الرصاص برسند

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: امیرعلی جوادیان / اطراف خرمشهر

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: امیرعلی جوادیان / جاده‌ی اهواز - خرمشهر

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: امیرعلی جوادیان / محوطه ی عمومی بندر خرمشهر،درگیری نفر به نفر


تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: امیرعلی جوادیان / محوطه‌ی گمرک خرمشهر،ورود فاتحان به شهر

تصاویر/ 10 لحظهی ماندگار از سوم خرداد
عکاس: سعید صادقی / فاتحان در مسجد جامع خرمشهر