به گزارش افکارنیوز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی جدید خود تصریح می‌کند که ایران درباره یکی از دو موضوع باقی‌مانده درباره تحقیقات این نهاد سازمان ملل درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران(PMD) برخی اطلاعات را در اختیار قرار داده است.

در بخشی از این گزارش که روز جمعه منتشر شد آمده است: "ایران درباره یکی از دو موضوع مورد تحقیق، اطلاعاتی را در اختیار آژانس قرار داده است. آژانس و ایران توافق کردهاند گفتوگوها درباره این اقدامات عملی را ادامه داده و در آینده نزدیک بار دیگر ملاقات کنند."