به گزارش افکارنیوز، محمدرضا تابش در مصاحبه با آریا گفته است: دولت در ارتباط با مردم و تعامل با آنان کوتاهی می‌کند. وی می‌افزاید: نباید برای جبران کسری بودجه کارهایی انجام شود که موجب نگرانی در قشر ضعیف متوسط شود.

تابش گفت: بنده معتقدم دولت در ارتباط و تعامل فی‌مابین با مردم کوتاهی می‌کند این در حالی است که رئیس جمهور و وزرای دولت به سفرهای استانی می‌روند اما ارتباط کمتری با مردم دارند.
همچنین کاظم جلایی از نمایندگان حامی دولت گفت: در خصوص مسئله سهمیه‌بندی بنزین دولت آقای روحانی باید جمع‌بندی داشته باشند که البته آقای زنگنه تأکید کرده‌اند که این جمع‌بندی به زودی صورت می‌گیرد. وی درباره ضرورت اظهارنظر رئیس جمهور در خصوص اقدامات دولت، گفت: به نظر من نیاز نیست رئیس جمهور در همه امور اظهارنظر کند در واقع این وظیفه وزرا و سخنگوی دولت است که در جهت شفاف‌سازی اقدامات قوه مجریه اقدام کنند.

رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفت: رسانهها و وزرای دولت باید برای آگاهسازی مردم اقدام نمایند و به رئیس جمهور کمک کنند. متأسفانه گاهی اوقات دولتیها کم حرف میزنند در حالی که نباید همه بارها را به دوش رئیسجمهور بیاندازند.