به گزارشافکارنیوز، یک سایت حامی دولت نوشت: بعد از حذف بنزین سهمیه‌ای و تک‌نرخی شدن قیمت بنزین(هر لیتر ۱۰۰۰ تومان)، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که قرار بود بنزین ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان شود ولی رئیس‌جمهور روحانی با آن مخالفت کرده است.

عصر ایران می‌افزاید: بنزین گران شده، بسیاری از مردم ناراضی‌اند و درست در این میان، سخنگوی دولت، وارد گود شده و می‌گوید که مردم! کجای کار هستید؟ اگر روحانی نبود قیمت تا ۱۵۰۰ تومان هم بالا می‌رفت! لابد در این بخش ماجرا، اولا باید مردم خوشحال شوند که بنزین فقط ۱۰۰۰ تومان شده و نه ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان و ثانیا باید سپاسگزار رئیس‌جمهور باشند که به دادشان رسیده است! مسئولان دولتی باید بدانند که این روش‌ها نه تنها کهنه و نخ‌نما، که آزاردهنده هم شده‌اند و کسی هم تحت تاثیر این سخنان تبلیغی قرار نمی‌گیرد.

نویسنده می‌افزاید: آیا امور دولت و تصمیم‌گیری‌های مهمی مانند تعیین نرخ بنزین، بر اساس مطالعات کارشناسانه انجام می‌شوند یا تصمیم شخصی رئیس‌جمهور؟!

مشخصا درباره موضوع حاضر، صلاح کشور - با توجه به جمیع جهات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی - یا در این بوده که بنزین ۱۰۰۰ تومان شود یا ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان. اگر صلاح کشور در همان ۱۰۰۰ تومان بود، چرا دولت می‌خواست ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری کند که نهایتا رئیس‌جمهور از آن جلوگیری کرده است؟ آیا همه جز رئیس‌جمهور، خلاف صلاح کشور حرکت می‌کردند؟ اگر هم با توجه به ملاحظات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، قیمت ۱۲۰۰ یا ۱۵۰۰ به نفع کشور بود، چرا رئیس‌جمهور خلاف صلاح کشور، عمل کرده است؟!

هرچند که تک‌نرخی کردن قیمت بنزین، در مجموع به نفع کشور است ولی این قبیل اظهارنظرهای تبلیغاتی اساسا فاقد هرگونه توجیه عقل‌پسند است و نهایتا به ضرر کسی که از او تعریف و تمجید شده است، تمام می‌شود.

نویسنده خاطرنشان کرد: دولتمردان را به اتخاذ تصمیمات کارشناسی و توضیح صادقانه به مردم و دوری از شوهای تبلیغی و روشهای تاریخ مصرف گذشته دعوت میکنیم. مردم، بسیار بیشتر از آنچه برخی مسئولان میپندارند، میفهمند، ولو آن که آن سوی میزها ننشسته باشند.