به گزارش افکارنیوز، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را در اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای(NPT) و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد.

متن کامل گزارش آژانس به این شرح است:

GOV / ۲۰۱۵/۳۴

۲۹ مه ۲۰۱۵

اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای(NPT)

و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران

گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

تحولات عمده

مدیر کل در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۵ با جناب آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفتگو نمود. تمرکز گفتگوها بر چگونگی تسریع حل و فصل همه موضوعات باقی مانده و نظارت و راستی آزمایی آژانس بود در مورد اقدامات ذی ربط هسته ای مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بود، زمانی که توافق روی آن حاصل شود و مورد درخواست قرار گیرد. مدیر کل همچنین در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۱۵ گفتگوها را با جناب آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه پیگیری نمود.
مقامات ایران و آژانس گفتگوهای بیشتری در مورد ادامه اجرای " چهار چوب برای همکاری " داشتند. آژانس و ایران توافق کردند که گفتگو را ادامه دهند و بار دیگر در آینده نزدیک ملاقات نمایند.
آژانس به وظیفه خود مبنی بر نظارت و راستی آزمایی اقدامات ذی ربط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک(JPA) که مورد تمدید واقع شده، ادامه داده است.
از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران در هیچ کدام از تاسیسات اعلام شده خود به غنی سازی UF۶ بالاتر از ۵ درصد مبادرت نکرده است و همه ذخایر UF۶ غنی شده اش تا سقف ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ از طریق رقیق سازی یا تبدیل به اکسید اورانیوم، مورد فرآوری بیشتر واقع شده است.
غنی سازی UF۶ تا سقف ۵ درصد از اورانیوم ۲۳۵ با همان نرخی که در گزارش های قبلی ذکر شده، ادامه یافته است. میزان مواد هسته ای که به شکل UF۶ غنی شده تا سقف ۵ درصد از اورانیوم ۲۳۵ باقی مانده، ۷/۸۷۱۴کیلوگرم است.

اجزاء مهم بیشتری در راکتور IR - ۴۰ نصب نشده و تولید یا تست سوخت برای این راکتور انجام نگرفته است.

ایران به فراهم کردن دسترسی مدیریت شده آژانس به کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاههای تولید روتور سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیر سازی ادامه داده است.

A. مقدمه

۱. این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای[۱] و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت درجمهوری اسلامی ایران(ایران) می باشد. این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی در مورد اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چهار چوب برای همکاری(چهارچوب برای همکاری) و نیز برنامه اقدام مشترک آنگونه که مجددا تمدید شده، می باشد.[۲]

۲. شورای امنیت تاکید نموده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامه هایش[۳] در خصوص ایران الزام آور است[۴]. مفاد مربوطه قطعنامه های یادشده[۵] شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده اند مطابق شرایط این قطعنامه ها الزام آور هستند[۶]. اجرای کامل تعهدات ایران جهت اعاده اعتماد به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ایش لازم می باشد.

۳. همان طور که قبلا گزارش شده، آژانس و ایران در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ یک " بیانیه مشترک در مورد یک چهار چوب برای همکاری " امضاء کردند(GOV / INF / ۲۰۱۳/۱۴). ذیل چهار چوب برای همکاری، آژانس و ایران جهت همکاری بیشتر در ارتباط با فعالیتهای راستی آزمایی توسط آژانس به منظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و حال، و نیز پیشبرد کار در خصوص چنین فعالیتهایی به صورت گام به گام موافقت کردند. اقدامات عملی که تا کنون در ارتباط با " چهار چوب برای همکاری " مورد توافق قرار گرفته اند در ضمیمه شماره یک فهرست شده اند.

۴. همان گونه که قبلا گزارش شده در یک تحول جداگانه، چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریکا(E۳ + ۳) در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ در مورد برنامه اقدام مشترک با ایران به توافق رسیدند.[۷] برنامه اقدام مشترک از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ ابتدا به مدت شش ماه لازم الاجرا گشت. طبق درخواست E۳ + ۳ و ایران و با توجه به تصویب شورای حکام(به شرط وجود منابع مالی)، آژانس به نظارت و راستی آزمایی فعالیتهای ذیربط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک(JPA)، علاوه بر آنچه قبلا مطابق موافقتنامه پادمان ایران و قطعنامه های ذیربط شورای امنیت انجام می داد، پرداخت. در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۴ برنامه اقدام مشترک تا تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ تمدید شد.[۸]

۵. در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ برنامه اقدام مشترک بار دیگر تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شد.[۹] برای اینکه آژانس بتواند به نظارت و راستی آزمایی فعالیتهای ذیربط هسته ای ادامه دهد مبلغ ۶/۴ میلیون یورو کمکهای مالی داوطلبانه فرا بودجه ای لازم بود.[۱۰] تا تاریخ ۲۱ مه ۲۰۱۵ جمعاً ۱۳/۶ میلیون یورو از سوی شماری از کشورهای عضو تعهد شده است.[۱۱]

۶. در یک بیانیه مشترک،[۱۲] منتشره در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۵، اعلام شد که کشورهای ۱ + ۵ و ایران در مورد عناصر کلیدی یک برنامه جامع اقدام مشترک به توافق رسیده اند و متعهد شده اند که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تلاشهایشان را تکمیل کنند. مدیر کل از این بیانیه استقبال و اظهار داشت که پس از نهایی شدن توافق و با تایید شورای حکام، آژانس آماده خواهد بود اجرای اقدامات ذی ربط هسته ای آن توافق را راستی آزمایی کند.[۱۳]

۷. این گزارش به تحولاتی که از آخرین گزارش مدیر کل(GOV / ۲۰۱۵/۱۵) به بعد رخ داده و نیز به موضوعاتی که سابقه بیشتری دارند، می پردازد.[۱۴]

B. شفاف سازی مسائل حل نشده

۸. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر ۲۰۱۱ خود(GOV / ۲۰۱۱/۶۹) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقیمانده با هدف روشنگری درخصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها‍، مواد و اشخاص در ایران، به گفتگوهای خود شدت بخشند. شورا در قطعنامه ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ خود(GOV / ۲۰۱۲/۵۰) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا " صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.

۹. از زمان گزارش قبلی مدیر کل، مقامات ایران و آژانس در تاریخهای ۹ مارس ۲۰۱۵ و ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ مباحثبیشتری را در تهران پیرامون اجرای دو اقدام عملی توافق شده در مه ۲۰۱۴ در گام سوم " چهارچوب برای همکاری " که در ارتباط با موضوع انفجارات بزرگ و محاسبات انتقال نوترونی می باشند و هنوز اجرا نگشته اند، انجام داده اند(بنگرید به ضمیمه ۱). آژانس و ایران توافق کردند که گفتگو را در مورد این اقدامات عملی ادامه دهند و بار دیگر در آینده نزدیک ملاقات نمایند.

۱۰. مدیر کل در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۵ با جناب آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در نیویورک گفتگو نمود. تمرکز گفتگوها بر چگونگی تسریع حل و فصل همه موضوعات باقی مانده و نظارت و راستی آزمایی آژانس در مورد اقدامات ذی ربط هسته ای مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بود، زمانی که توافق روی آن حاصل شود و مورد درخواست قرار گیرد. آنها توافق کردند گفتگو بین آژانس و ایران در تمامی سطوح ادامه یابد.

۱۱. مدیر کل همچنین در تاریخ ۱۴ مه ۲۰۱۵ گفتگوها را در وین با جناب آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه پیگیری نمود.

۱۲. همان گونه که قبلا گزارش شده بود آژانس در چندین نوبت از ایران دعوت نمود اقدامات جدیدی که در گام بعدی " چهارچوب همکاری " اجرا خواهد نمود را پیشنهاد نماید.[۱۵] ایران هیچ اقدام عملی جدیدی را پیشنهاد نکرده است.

تاسیسات اعلام شده تحت موافقتنامه ایران. C

۱۳. ایران طبق موافقتنامه پادمان خود، وجود ۱۸ تاسیسات هسته ای و ۹ مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته ای به طور معمول در آنجا استفاده می شود(LOFs) به آژانس اعلام نموده است(پیوست ۲)[۱۶]. با وجود اینکه بعضی از فعالیتهایی که ازسوی ایران در برخی از تاسیسات انجام می شود، همانطور که در ذیل نشان داده می شود، بر خلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت است، مع ذلک آژانس به راستی‏آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در این تاسیسات و مکانهای خارج از تاسیسات(LOFs) ادامه می دهد‍.

D. فعالیتهای مرتبط با غنی سازی

۱۴. ایران برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت فعالیتهای مرتبط با غنی سازی خود را در تاسیسات اعلام شده ذیل که تحت پادمان آژانس می باشد تعلیق نکرده است. با این حال از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، ایران UF۶ غنی شده بالاتر از ۵ درصد U - ۲۳۵ را تولید نکرده و تمام ذخایر UF۶ غنی شده تا ۲۰ درصد U - ۲۳۵ ایران یا از طریق رقیق سازی و یا تبدیل، مورد فرآوری بیشتر قرار گرفته است. تمام فعالیتهای مرتبط با غنی سازی در تاسیسات اعلام شده ایران تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته ای ‍، آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک دهی و کنارگذاری در این تاسیسات تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.[۱۷]

۱۵. ایران اعلام کرده است که هدف غنی سازی UF۶ تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای اش[۱۸] می باشد. ایران همچنین اعلام کرده است که هدف غنی سازی UF۶ تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵، تولید سوخت برای رآکتورهای تحقیقاتی[۱۹] می باشد.

۱۶. از زمانی که ایران غنی سازی اورانیوم را در تاسیسات اعلام شده خود آغاز نموده است، در آن تاسیسات موارد ذیل را تولید کرده است:

۷/۱۴۹۳۷ کیلوگرم[۲۰](۸/۷۶۱ + کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ که ۷/۸۷۱۴ کیلوگرم(۸/۷۶۱ + کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) آن به شکل UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ باقی مانده است[۲۱] و بقیه مشمول فرآوری بیشتر شده اند(نگاه کنید به ضمیمه III): و
تا آن نقطه ای که ایران تولید UF۶ غنی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵را متوقف کرد، با تولیدی برابر ۸/۴۴۷ کیلوگرم از این مواد، تمام مواد تولید شده مورد فرآوری بیشتر از طریق کاهش غنا یا تبدیل به اکسید اورانیوم واقع شده اند[۲۲](نگاه کنید به ضمیمه III).

. D. ۱ نطنز

۱۷. کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی سازی سوخت(FEP) یک کارخانه غنی سازی برای تولید اورانیوم با غنای پایین(LEU) غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ می باشد که اولین بار در سال ۲۰۰۷ راه اندازی شد. این کارخانه به سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است. مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، ۸ واحد برای سالن تولیدA برنامه ریزی شده است که هر واحد شامل ۱۸ آبشار است و مجموعا حدود ۲۵۰۰۰ سانتریفیوژ در ۱۴۴ آبشار دارد. در حال حاضر یک واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR - ۲m، پنج واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR - ۱ می باشد و دو واحد دیگر سانتریفیوژ ندارد. ایران هنوز باید اطلاعات طراحی مشابه را برای سالن تولید B ارائه نماید. آژانس به راستی آزمایی خود برای اطمینان از عدم وجود سانتریفیوژ در سالن B ادامه میدهد.

۱۸. در واحدی که در بردارنده سانتریفوژهای IR - ۲m است، تا ۸ فوریه ۲۰۱۵ وضعیت از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر باقی ماند: سانتریفیوژهای IR - ۲m بطور کامل در شش آبشار نصب شده بودند،[۲۳] هیچکدام از این آبشارها با UF۶ طبیعی خوراک دهی نشده اند، و کار نصب مقدماتی ۱۲ آبشار دیگر با سانتریفیوژ هایIR - ۲m در این واحد تکمیل گردیده بود.

۱۹. تا تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۵ در پنج واحد حاوی سانتریفیوژهایIR - ۱ وضعیت از زمان گزارش قبلی مدیر کل بدون تغییر باقی ماند: ۹۰ آبشار بطور کامل نصب شده[۲۴] بود که ۵۴ آبشار با UF۶ طبیعی خوراک دهی می شد.[۲۵] همانطور که قبلا گزارش شد، کار نصب مقدماتی ۳۶ آبشار با سانتریفیوژ هایIR - ۱ در دو واحدی که دارای سانتریفیوژ نبودند تکمیل شده بود.

۲۰. بین تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ و ۲ دسامبر ۲۰۱۴، در نتیجه راستی آزمایی موجودی فیزیکی در FEP توسط آژانس، موجودی مواد هسته ای اعلام شده توسط ایران در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، در چهارچوب عدم یقین های معمول در رابطه با چنین تاسیساتی، راستی آزمایی شد.

۲۱. از زمان شروع تولید در فوریه ۲۰۰۷ تا تاریخ ۱۲ مه ۲۰۱۵ ایران ۱۶۴۸۳۸ کیلوگرم از UF۶ طبیعی را به داخل آبشارها در FEP خوراک دهی نموده و در مجموع ۱۴۴۱۱ کیلو گرم از UF۶ با غنای تا ۵ درصد از اورانیم ۲۳۵ تولید کرده است.[۲۶]

۲۲. تا تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، ایران ۴۱۱۸ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا ۲% اورانیوم ۲۳۵ را به اورانیوم طبیعی رقیق سازی کرده بود.[۲۷]

۲۳. آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه های محیط زیستی گرفته شده در کارخانه غنی سازی سوخت[۲۸] و سایر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همانگونه که از سوی ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی گزارش شده عمل نموده است.

۲۴. کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت(PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین و جزء تاسیسات تحقیقات و توسعه است که نخستین بار در اکتبر ۲۰۰۳ راه اندازی شده است. این تاسیسات می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید UF۶غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵(آبشارهای ۱ و ۶) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه(آبشارهای ۲،۳، ۴ و ۵) تعیین شده است.

۲۵. بین تاریخ های ۱۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴، در نتیجه راستی آزمایی موجودی فیزیکی در PFEP توسط آژانس، موجودی مواد هسته ای اعلام شده توسط ایران در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴، در چهارچوب عدم یقین های معمول در رابطه با چنین تاسیساتی، راستی آزمایی شد.

۲۶. محوطه تولید: همانطور که در گزارش قبلی مدیر کل نشان داده شد، ایران خوراک دهی به آبشارهای ۱ و ۶ با UF۶ با غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ را متوقف کرده و در عوض آبشارها را با UF۶ طبیعی خوراک دهی می کند.[۲۹] در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۴ ایران بخش‏های بروز شده پرسشنامه اطلاعات طراحی را ارائه نمود و ضمن آن اعلام کرد که اقداماتی را «به سبب تغییر در سطح غنی سازی» انجام داده است و این اقدامات «بطور موقت در طول نخستین مرحله اجرای برنامه اقدام مشترک»[۳۰] اتخاذ گردیده است. از زمانی که برنامه اقدام مشترک اجرایی شد ایران آبشارهای ۱ و ۶ را به صورت به هم متصل به کار نیانداخته است.[۳۱]

۲۷. تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ که ایران تولید UF۶ با غنای ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ را متوقف کرد، این کشور ۸/۱۶۳۰ کیلوگرم UF۶ با غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ را به آبشارهای ۱ و ۶ خوراک دهی کرده یعنی از زمان آغاز تولید از فوریه ۲۰۱۰ در مجموع ۹/۲۰۱ کیلوگرم UF۶با غنای ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ تولید کرده بود که تمام آن از فرآیند کنار گذاشته شده و این موضوع از سوی آژانس راستی آزمایی شده است. بین ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۱۷ مه ۲۰۱۵، ایران ۸/۱۲۱۳ کیلوگرم UF۶ طبیعی را به آبشارهای ۱ و ۶ در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت خوراک دهی کرده و مجموعا ۸/۱۱۴ کیلوگرم UF۶ با غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ تولید نمود.[۳۲]

۲۸. محوطه تحقیق و توسعه: از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران به طور متناوب UF۶طبیعی را به سانتریفیوژهای IR - ۶s به عنوان ماشین های مجزا و به سانتریفیوژهایIR - ۱، IR - ۲m، IR - ۴ و IR - ۶، بعضی اوقات به ماشین های مجزا و گاهی به آبشارهایی با اندازه های گوناگون خوراک دهی کرده است. آژانس تایید می نماید که یک پیش نمونه سانتریفیوژ[۳۳] IR - ۸ در جای خود برقرار مانده است ولی بدون اتصال می باشد.[۳۴]

۲۹. بین ۲ فوریه ۲۰۱۵ و ۱۷ مه ۲۰۱۵، تقریباٌ در مجموع ۷/۴۱۰ کیلوگرم UF۶ طبیعی به سانتریفیوژ های محوطه تحقیق و توسعه خوراک دهی شده است، اما به دلیل اینکه محصول و دور ریز آن در پایان فرآیند دوباره ترکیب شده اند، هیچ اورانیوم با غنای پایینی کنار گذاشته نشده است.

۳۰. بین ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۴ ایران ۴/۱۰۸ کیلوگرم از موجودی UF۶ با غنای ۲۰% اورانیوم ۲۳۵را رقیق کرد.[۳۵]

۳۱. براساس نتایج آنالیز نمونه های زیست محیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت[۳۶] و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که تاسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) مربوطه اعلام نموده، فعالیت کرده است.

D. ۲. فوردو

۳۲. کارخانه غنی سازی سوخت فوردو: کارخانه غنی سازی سوخت فوردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲، یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF۶ غنی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ و تولید UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ می باشد.[۳۷] این تاسیسات که برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ راه اندازی شد به نحوی طراحی شده است که ۲۹۷۶ سانتریفیوژ را در ۱۶ آبشار در بر می گیرد و بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند. تا کنون همه سانتریفیوژهایی که نصب شده‏اند از نوع ماشینهای IR - ۱ هستند. ایران در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۴ اطلاعات روزآمدی را برای بخشهایی از پرسشنامه اطلاعات طراحی ارائه نمود و ضمن آن اعلام کرد که اقداماتی را «به سبب تغییر در سطح غنی سازی» انجام داده و این اقدامات را «بطور موقت در طول اجرای مرحله اول برنامه اقدام مشترک»[۳۸] به انجام رسانده است.

۳۳. همانطور که قبلا گزارش شد، ایران خوراک دهی چهار آبشار واحد دو با UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ را که قبلا برای این منظور بکار گرفته شده بود متوقف کرد و در عوض از آن زمان شروع به خوراک دهی آنها با UF۶ طبیعی کرده است. ایران از زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک دیگر این آبشارها را به نحوی که به هم متصل شده باشند بکار نگرفته است.[۳۹] تا تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۵، هیچ یک از ۱۲ آبشار دیگر در کارخانه غنی سازی سوخت فوردو(FFEP) با UF۶ خوراک دهی نشده بودند.[۴۰]

۳۴. بین ۲۴ ژانویه ۲۰۱۵ و ۸ فوریه ۲۰۱۵ آژانس یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی در FFEP انجام داده که نتایج آن هم اکنون در آژانس در حال ارزیابی میباشند.[۴۱]

۳۵. ایران تا تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ که تولید UF۶ غنی شده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ را متوقف نمود مقدار ۱۸۰۶ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ را به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو خوراک دهی کرده بود که تولید آن از دسامبر ۲۰۱۱ شروع شد ودر مجموع تقریبا ۹/۲۴۵ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ را تولید کرده بود که همه آن از آن زمان از فرآیند کنار گذاشته شد و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است. ایران بین تاریخهای ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۱۰ می ۲۰۱۵ مقدار. / ۳۰۹۸ کیلوگرم UF۶ طبیعی را به داخل آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو خوراک دهی کرده و در مجموع ۳/۲۹۵ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ را تولید نمود.[۴۲]

۳۶. بر اساس نتایج تحلیل نمونه‌های زیست محیطی در تأسیسات فوردو[۴۳] و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) برای تاسیسات فوردو اعلام داشته فعالیت نموده است.

D. ۳ - سایر فعالیت های مرتبط با غنی سازی

۳۷. ایران به تأمین دسترسی مدیریت شده منظم آژانس به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات انبار کالا ادامه می‌دهد.[۴۴] چنین دسترسی‌، به همراه اطلاعات مورد توافق متقابل مربوط به آن، همچنین در پی یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با چهارچوب همکاری(بنگرید ضمیمه ۱) توسط ایران تأمین شد. به عنوان بخشی از این دسترسی مدیریت شده، ایران همچنین سیاهه قطعات روتور سانتریفیوژ که قرار است جایگزین سانتریفیوژهای خراب شوند را برای آژانس تأمین نمود. آژانس اطلاعات تأمین‌شده توسط ایران را تجزیه و تحلیل نموده است و طبق درخواست، اطلاعات تکمیلی اضافی دریافت کرده است. بر اساس تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات تأمین شده توسط ایران، و نیز طبق دسترسی مدیریت شده و دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده توسط آژانس، آژانس می تواند تایید کند که از زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک، تولید و مونتاژ روتور سانتریفیوژ با برنامه ایران برای جایگزینی سانتریفیوژهای خراب سازگار است.[۴۵]

E. فعالیت­های بازفرآوری

۳۸. متعاقب قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است فعالیت­های بازفرآوری خود شامل تحقیق و توسعه را به حال تعلیق در آورد.[۴۶] همان­گونه که قبلاً گزارش شده، ایران در ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در طول مرحله اول بازه زمانی(شش ماه)، ایران در مراحل مربوط به فعالیت­های بازفرآوری یا ساخت یک تأسیسات قادر به بازفرآوری مشغول نخواهد شد.»[۴۷] ایران در نامه­ای به آژانس به تاریخ ۲۷ آگوست ۲۰۱۴ خاطر نشان ساخته­است که این " اقدام داوطلبانه " در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک(JPA) تمدید شده­است.[۴۸]

۳۹. آژانس نظارت خود را بر کاربرد سلول­های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران[۴۹](TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و زینون(MIX) ادامه داده است.[۵۰] آژانس در تاریخ ۱۲ مه ۲۰۱۵ یک بازرسی و یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی(DIV) را در رآکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۱۵ یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی(DIV) را در تاسیسات MIX انجام داد. آژانس می­تواند تایید کند که آهیچ­گونه فعالیت جاری مرتبط با بازفرآوری در رآکتور تحقیقاتی تهران، تأسیسات MIX و دیگر تأسیساتی که آژانس در ایران به آنها دسترسی دارد، وجود ندارد.

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین

۴۰. برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین را به حالت تعلیق در نیاورده­است.[۵۱] با این حال، ایران از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، نه هیچ­گونه قطعات اصلی در رآکتور IR - ۴۰ نصب کرده و نه مجموعه‌های سوخت هسته­ای برای رآکتور IR - ۴۰ در کارخانه تولید سوخت(FMP) تولید کرده‌است.

۴۱. رآکتور IR - ۴۰: رآکتور IR - ۴۰ که تحت پادمان آژانس قرار دارد، یک رآکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین ۴۰ مگاواتی است که برای گنجایش ۱۵۰ مجموعه سوخت حاوی اورانیوم طبیعی به شکل UO۲ طراحی شده ­است.

۴۲. آژانس در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۱۵ میلادی یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی(DIV) در رآکتور IR - ۴۰ انجام داد و مشاهده نمود که از زمان گزارش قبلی مدیر کل هیچ­ یک از قطعات اصلی باقیمانده رآکتور نصب نشده اند.[۵۲] همان گونه که قبلاً گزارش شده است، متعاقب یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با چهارچوب همکاری، ایران در آگوست ۲۰۱۴ رهیافت پادمانی برای رآکتور IR - ۴۰ را با آژانس نهایی کرد.[۵۳]

۴۳. کارخانه تولید آب سنگین: کارخانه تولید آب سنگین(HWPP) تأسیساتی برای تولید آب سنگین با ظرفیت طراحی سالانه تولید ۱۶ تن آب سنگین مخصوص رآکتور است.

۴۴. همان­گونه که قبلاً گزارش شد، اگر چه HWPP تحت پادمان آژانس نیست اما در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ موضوع دسترسی مدیریت شده از سوی آژانس قرار گرفت.[۵۴] در طول دوره دسترسی مدیریت شده، ایران همچنین اطلاعات مربوطه مورد توافق دو طرف را به آژانس ارائه داد. علاوه بر آن، دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تأسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) در اصفهان در فوریه ۲۰۱۴، آژانس را قادر ساخت تا مشخصات آب سنگین را تعیین نمایند.[۵۵]

G. تبدیل اورانیوم و تولید سوخت

۴۵. ایران در تأسیسات تبدیل اورانیوم(UCF)، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده(EUPP)، کارخانه تولید سوخت(FMP) و کارخانه تولید صفحه سوخت(FPFP) در اصفهان شماری از فعالیت­ها را به شرح ذیل انجام می دهد که با تعهدات آن دایر بر تعلیق کل فعالیت­های مرتبط با غنی سازی و طرح­های مرتبط با آب سنگین مغایرت دارد، هر چند که تأسیسات مزبور تحت پادمان آژانس قرار دارند.

۴۶. ایران از زمان شروع تبدیل و تولید سوخت در تأسیسات اعلام شده خود، از جمله اقدامات زیر را معمول داشته است:

۵۵۰ تن UF۶طبیعی را در تاسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) تولید نموده که ۱۷۹ تن آن به کارخانه غنی سازی سوخت(FEP) انتقال یافته است.
۸/۱۳ تن اورانیوم طبیعی به شکل UO۲ را در تاسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) تولید نموده که ۲/۱۳ تن آن به کارخانه تولید سوخت(FMP) انتقال یافته است.
۶۳۳۴ کیلوگرم UF۶ طبیعی را به EUPP منتقل کرده است. علاوه بر آن، ۴۳۳۷ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ از کارخانه غنی سازی سوخت(FEP) به EUPP انتقال یافته است.
۲۷۲۰ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل تزریق کرده است.
۵۳ کیلوگرم از UF۶ غنی شده تا غنای ۳۴/۳ درصد اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق کرده است و ۲۴ کیلوگرم اورانیوم را به شکل UO۲ تولید نموده است.[۵۶]
۲/۳۳۷ کیلوگرم از UF۶ غنی شده تا غنای۲۰% اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت(FPFP) تزریق کرده و ۸/۱۶۲ کیلوگرم اورانیوم به شکل U۳O۸ تولید کرده است.[۵۷]
۳/۱۰۱ کیلوگرم اورانیوم به شکل U۳O۸ را در کارخانه تولید صفحه سوخت(FPFP) برای ساخت اقلام سوختی جهت رآکتور تحقیقاتی تهران(TRR) مورد استفاده قرار داده است.

۴۷. تأسیسات تبدیل اورانیوم: تأسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) تأسیساتی تبدیلی برای تولید هم UF۶ طبیعی و هم UO۲ طبیعی از کنسانتره سنگ اورانیوم(UOC) است. طبق برنامه‌ریزی انجام شده تأسیسات تبدیل اورانیوم همچنین UF۴ را از UF۶ ضعیف شده، و قالب­های فلزی اورانیوم را از UF۴ طبیعی و ضعیف شده تولید خواهد کرد.

۴۸. از ژانویه ۲۰۱۴، ایران نه اورانیوم طبیعی به شکل UO۲ را از طریق تبدیل UOC‌ در تأسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) تولید کرده است و نه هر گونه اورانیوم طبیعی به شکل UO۲ را از تأسیسات تبدیل اورانیوم(UCF) به کارخانه تولید سوخت(FMP) منتقل کرده است.

۴۹. همان گونه که قبلاً گزارش شد، ایران بازیابی اورانیوم از پسماند مایع و جامد ناشی از فعالیت‌های تبدیل در تأسیسات تبدیل اورانیوم(UFC) را آغاز کرده است.[۵۸] آژانس در ۲۳ مه ۲۰۱۵ مشاهده نمود که بازیابی اورانیوم از چنین پسماند مایعی در جریان است.

۵۰. آژانس در ۲۳ مه ۲۰۱۵ مشاهده نمود که فعالیت های مربوط به physical inventory taking(PIT) به منظور آماده سازی جهت PIV در حال انجام است.

۵۱. کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده(EUPP): EUPP تاسیساتی برای تبدیل UF۶ غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم U - ۲۳۵ به پودر UO۲ می باشد.[۵۹] همان­گونه که قبلاً گزارش شده‌است، ایران در می ۲۰۱۴ فعالیت این تاسیسات را با استفاده از اورانیوم طبیعی آغاز نمود. به عنوان بخشی از این فعالیت، ایران تا تاریخ ۲۳ مه ۲۰۱۵ میلادی در مجموع ۶۳۱۹ کیلوگرم UF۶ طبیعی را به فرآیند تبدیل تزریق کرده و ۸/۱۸۲۸ کیلوگرم اورانیوم به شکل دی اکسید اورانیوم(UO۲) را تولید کرده است. از زمان شروع فعالیت این کارخانه در جولای ۲۰۱۴، ایران ۲۷۲۰ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا غنای ۵% اورانیومU - ۲۳۵ را برای تولید دی اکسید اورانیوم(UO۲) به فرآیند تبدیل تزریق کرده است.[۶۰] و[۶۱]

۵۲. آژانس بین تاریخ ۴ و ۶ آوریل ۲۰۱۵ یک راستی‎‏آزمایی فیزیکی موجودی(PIV) را در کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده(EUPP) انجام داد که نتایج آن اکنون توسط آژانس در دست ارزیابی است.

۵۳. آژانس در ۲۳ مه ۲۰۱۵ تایید نمود که کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده(EUPP) مشغول به کار است و این که ۱۵۱ کیلوگرم اورانیوم به شکل UO۲ تا غنای ۵% اورانیوم U - ۲۳۵ تولید شده است.

۵۴. کارخانه تولید سوخت(FMP): کارخانه تولید سوخت، تاسیساتی است که برای نیروگاه ها و رآکتورهای تحقیقاتی مجموعه های سوخت هسته ای تولید می کند(پیوست ۳ را ملاحظه نمایید).

۵۵. ایران در نامه ای به تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ آژانس را از قصد خود برای انجام یک " آزمایش رسوب پذیری نمونه پودر UO۲ "(غنی شده و طبیعی)[۶۲] به شکل " قرص های UO۲ نمونه VVER " که به همین منظور آنها را تولید می کند به آگاهی آژانس رساند. آژانس از تاریخ ۲۴ مه ۲۰۱۵ تولید سه مجموعه نمونه از قرص های طبیعی و نمونه LEU VVER دی اکسید اورانیوم(UO۲) را تایید کرده بود.

۵۶. آژانس در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۱۵ یک بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی(DIV) را در کارخانه تولید سوخت(FMP) انجام داد و تایید کرد که ایران به توقف تولید مجموعه­های سوخت هسته ای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی(UO۲) برای رآکتور IR - ۴۰ ادامه داده و این که همه مجموعه های سوختی که قبلاً تولید شده­ بودند در کارخانه تولید سوخت(FMP) باقی مانده­اند.

۵۷. کارخانه ساخت صفحه سوخت(FPFP): کارخانه ساخت صفحه سوخت، تاسیساتی است که UF۶ غنی شده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U - ۲۳۵ را به U۳O۸ تبدیل و مجموعه های سوخت ساخته شده از صفحات سوخت حاوی U۳O۸ را تولید می کند(پیوست ۳ را ملاحظه نمایید).

۵۸. همان گونه که قبلاً گزارش شد، ایران در ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در خلال مرحله اول بازه زمانی(شش ماه)، ایران اعلام می دارد که هیچ­گونه خط بازتبدیل برای بازتبدیل اکسید اورانیوم غنی شده تا ۲۰ درصد U - ۲۳۵ به UF۶ غنی شده تا ۲۰ درصد U - ۲۳۵ وجود ندارد.»[۶۳] ایران در نامه ای به آژانس به تاریخ ۲۷‌ آگوست ۲۰۱۴ خاطرنشان ساخت که این «اقدام داوطلبانه» در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک(JPA) تمدید شده است.[۶۴] آژانس در ۱۹ و ۲۰ مه ۲۰۱۵ یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی(DIV) از کارخانه تولید صفحه سوخت(FPFP) ‌ انجام داد که طی آن تایید نمود که هیچ خط فرآوری در کارخانه برای بازتبدیل اکسید اورانیوم به UF۶ وجود ندارد.

۵۹. به عنوان نتیجه راستی‎‏آزمایی فیزیکی موجودی(PIV) انجام شده توسط آژانس در کارخانه تولید صفحه سوخت(FPFP) ‌ در حد فاصل زمانی ۱۴ و ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴، آژانس تایید نموده‌است که در محدوده تردیدهای محاسباتی‌ که به طور طبیعی به چنین تأسیساتی مربوط می‌شود، سیاهه مواد هسته ای به همان صورتی است که در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۱۴ توسط ایران اعلام شده است.

۶۰. همان گونه که قبلاً گزارش شده است، ایران در مجموع میزان ۲/۳۳۷ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U - ۲۳۵(۶/۲۲۷ کیلوگرم اورانیوم) را به فرآیند تبدیل کارخانه ساخت صفحه سوخت(FPFP) تزریق نموده است. ایران تا تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۵ مقدار ۸/۱۶۲ کیلوگرم اورانیوم به شکل U۳O۸ تولید و پسماندهای جامد و مایع حاوی ۴/۵۵ کیلوگرم اورانیوم ایجاد کرده‌است. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرآیند تزریق شده بود همچنان در فرآیند و در پسماند باقی مانده است. ایران از مقدار ۸/۱۶۲ کیلوگرم اورانیوم به شکل U۳O۸، ایران ۳/۱۰۱ کیلوگرم آن را برای ساخت اقلام سوخت برای رآکتور آزمایشی تهران(TRR) مورد استفاده قرار داده است.

۶۱. آژانس در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۵ مشاهده نمود که خطوط فرآیند بازیابی اورانیوم از پسماندهای جامد و مایع عملیات خود در کارخانه ساخت صفحه سوخت(FPFP) را هنوز شروع نکرده اند و این که ایران به فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به بازیابی اورانیوم از پسماند جامد ادامه داده‌است.

۶۲. آژانس تایید نموده است که ایران تا تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۵ یک مجموعه سوخت آزمایشگاهی و ۳۴ مجموعه سوخت از نوع رآکتور تحقیقاتی تهران(TRR) را در کارخانه تولید صفحه سوخت(FPFP) تولید کرده است. تعداد ۳۰ مورد از این مجموعه های سوخت شامل مجموعه آزمایشگاهی به رآکتور تحقیقاتی تهران(TRR) ‌انتقال یافته است.

H. ابعاد نظامی احتمالی

۶۳. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسایل انجام دهد را مشخص نموده اند.[۶۵] آژانس کما کان نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را بالا می برد، همکاری نماید که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد.[۶۶]

۶۴. ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل(GOV / ۲۰۱۱/۶۵) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس در آن زمان را ارائه نمود که نشان می داد ایران فعالیتهایی را اجرا کرده است که با توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مرتبط است. بنا به ارزیابی آژانس این اطلاعات روی هم رفته معتبر هستند.[۶۷] آژانس از نوامبر ۲۰۱۱ اطلاعات بیشتری بدست آورده است که تحلیل مندرج در ضمیمه مذکور را بیشتر مورد تایید قرار می دهد.

۶۵. در فوریه ۲۰۱۲، ایران نگرانی های آژانس را بیشتر بدلیل اینکه از نظر ایران برپایه ادعاهای بی اساس میباشد، رد کرده[۶۸] و در اوت ۲۰۱۴ ایران اعلام نمود که " بیشتر موضوعات " در ضمیمه GOV / ۲۰۱۱/۶۵ " فقط ادعاهایی هستند که ارزش بررسی ندارند "[۶۹].

۶۶. همانگونه که در بالا اشاره شد(بند ۳) ‌ایران و آژانس در قالب چارچوبی برای همکاری موافقت کردند تا با یکدیگر درخصوص انجام فعالیتهای راستی آزمائی توسط آژانس بمنظور حل و فصل همه مسائل گذشته و حال همکاری نمایند.

۶۷. همچنین همانگونه که در بالا اشاره شد(بند ۹) ‌ از زمان گزارش قبلی مدیرکل، مقامات ایران و آژانس گفتگوهای بیشتری را درخصوص دو اقدام عملی مورد توافق در می ۲۰۱۴ در قالب گام سوم چارچوبی برای همکاری که می بایست اجرا گرد؛ برگزار کرده اند. ایران برخی اطلاعات در ارتباط با یکی از این اقدامات ارائه کرده است. ایران و آژانس توافق نمودند که به گفتگو درخصوص این اقدامات عملی ادامه داده و باردیگر در آینده نزدیک دیدار نمایند.

۶۸. از زمان گزارش قبلی مدیرکل، آژانس از طریق تصاویر ماهواره ای در محل مشخصی از سایت پارچین وجود وسایل، تجهیزات و مواد ساختمانی احتمالی را مشاهده نموده ولی تغییرات بیرونی بیشتری در ساختمانهای این سایت مشاهده نشده است. همانگونه که قبلا " گزارش شده، فعالیتهایی که در این محل از فوریه ۲۰۱۲ صورت پذیرفته است احتمالا " توانائی آژانس برای انجام راستی آزمائی موثر را تضعیف نموده است[۷۰]. همچنان مهم است که ایران به سئوالات آژانس پاسخ دهد[۷۱] و اجازه دسترسی به محل مشخص شده مورد نظر در سایت پارچین را بدهد.[۷۲]

۶۹. آژانس آمادگی دارد که به حل و فصل همه مسائل باقیمانده تحت چارچوب برای همکاری شتاب بخشد. این موضوع می تواند با افزایش همکاری از سوی ایران و با ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، سایتها، مواد و افراد مرتبط در ایران همانگونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد نماید، مدیرکل درخصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.

. I اطلاعات طراحی

۷۰. بر اساس مفاد موافقتنامه پادمان و قطعنامه های ذیربط شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاحی ۱/۳ بخش عمومی ترتیبات فرعی در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی را اجرا نماید.[۷۳][۷۴]

- J پروتکل الحاقی

۷۱. برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی نماید. آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبری درباره فقدان مواد و فعالیتهای هسته ای اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر اینکه و تا زمانیکه ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله از طریق اجرای پروتکل الحاقی بعمل آورد.[۷۵]

k. سایر موضوعات

۷۲. درتاریخ ۱۲ می ۲۰۱۵ میلادی، آژانس تایید کرد که ۱۹ مجموعه سوختی که در ایران تولید شده و حاوی اورانیومی که در ایران تا ۲۰ درصد U - ۲۳۵ غنی سازی شده بود در قلب راکتور تحقیقاتی تهران(TRR) قرار دارد[۷۶]. در همان تاریخ آژانس مشاهده نمود که مجموعه سوخت مدل پروتو مینی IR - ۴۰(Mini IR - ۴۰ prototype‌) در استخر ذخیره قرار داشت.[۷۷]

۷۳. تا تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۵ میلادی، آژانس تایید نمود که یک صفحه سوخت(مانند آنچه در گزارشات قبلی مدیرکل اشاره شده) شامل ترکیبی از U۳O۸(تا ۲۰ درصد U - ۲۳۵ غنی شده) و آلومینیم، در تاسیسات مولیبدن، ید و زینون(MIX) وجود داشت که از کارخانه ساخت صفحات سوخت(FPFP) منتقل شده و برای فعالیتهای تحقیق و توسعه با هدف بهینه سازی تولید ایزوتوپ های مولیبدن ۹۹، زنون ۱۳۳ و ید ۱۳۲(۹۹MO ۱۳۳Xe و ۱۳۲I(مورد استفاده قرار دارد.[۷۸]

۷۴. در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ آوریل ۲۰۱۵ میلادی، آژانس یک مورد بازرسی(PIV) و یک مورد بررسی اطلاعات طراحی(DIV) ‌ در نیروگاه برق اتمی بوشهر انجام داد که در آن زمان قلب رآکتور بسته و رآکتور خاموش بود.

L. خلاصه:

۷۵. درحالی که آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات هسته ای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه می دهد، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد، و بنا بر این نمی تواند نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز هستند.[۷۹]

۷۶. مقامات ایران و آژانس گفتگوهای بیشتری درخصوص ادامه اجرای چارچوب برای همکاری داشتند. ایران و آژانس توافق کردند که به گفتگو ادامه داده و باردیگر در آینده ای نزدیک دیدار نمایند.

۷۷. مدیرکل در گفتگوی خود با جناب آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و در گفتگوی متعاقب آن با جناب‌ آقای عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران ضرورت شتاب بخشیدن به حل و فصل کلیه مسائل باقیمانده مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نظارت و راستی آزمائی آژانس بر اقدامات مرتبط هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک، به هنگام توافق و درخواست آن را مورد بحثقرار داد.

۷۸. آژانس آمادگی دارد به حل و فصل همه مسائل باقیمانده در قالب چارچوب همکاری شتاب بخشد. این امر می تواند با همکاری فزاینده از سوی ایران و از طریق ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، مواد و افراد مرتبط در ایران همانگونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد نماید، مدیرکل درخصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.

۷۹. ‌آژانس به نظارت و راستی آزمائی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک(JPA) به ترتیبی که تمدید شده، ادامه می دهد.

۸۰. مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

[۱] - موافقتنامه بین ایران وآژانس برای اجرای پادمان در ارتباط با پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای(INFCIR / ۲۱۴) که در ۱۵ می ۱۹۷۴ لازم الاجرا شده است.

[۲] - GOV / INF / ۲۰۱۴/۲۸, Attachment; GOV / ۲۰۱۴/۶۲.

[۳] - در فاصله سپتامبر ۲۰۰۳ و سپتامبر ۲۰۱۲ شورای حکام ۱۲قطعنامه در ارتباط با اجرای پادمان در ایران تصویب نموده است(به پانویس ۲ سند GOV / ۲۰۱۳/۵۶ مراجعه شود).

[۴] - قطعنامه ۱۹۲۹(۲۰۱۰) شورای امنیت

[۵] - GOV / ۲۰۱۳/۵۶, footnote ۴

[۶] - بند الف بخش اول موافقتنامه روابط آژانس با سازمان ملل متحد(INFCIRC / ۱۱)

[۷] - متن برنامه اقدام مشترک توسط نماینده عالی اتحادیه اروپا، به نیابت از E۳ + ۳(INFCIRC / ۸۵۵) و توسط نماینده مقیم ایران نزد آژانس از سوی ایران(INFCIRC / ۸۵۶) فرستاده شد.

[۸] - GOV / INF / ۲۰۱۴/۱۸, Annex

[۹] - See footnote ۲ of this report

[۱۰] - GOV / ۲۰۱۴/۶۲, para. ۹

[۱۱] - تا تاریخ ۱۶ فوریه مبلغ ۱/۱ میلیون یورو توسط آژانس دریافت شده است.

[۱۲] - بیانیه مشترک فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، و جواد ظریف، وزیر خارجه ایران

http: / / eeas. europa. eu / statements - eeas / ۲۰۱۵/۱۵۰۴۰۲ _ ۰۲ _ ۰۳en. htm

[۱۳] - مدیر کل از اعلان لوزان استقبال کرد(htts: / / www. iaea. org / newscenter / pressrelease)

[۱۴] - مدیر کل، اطلاعات روز آمد در مورد اجرای اقدامات داوطلبانه توسط ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک را بطور ماهانه به شورای حکام ارائه می نماید که جدیدترین آن در GOV / INF / ۲۰۱۵/۲ درج گشته است.

[۱۵] - GOV / ۲۰۱۴/۴۳, para. ۱۳

[۱۶] - کلیه مکانهای خارج از تاسیسات(LOFs) در بیمارستانها واقع شده اند.

[۱۷] - در راستای رویه عادی پادمانی ‍، ‌ممکن است مقادیر کمی از مواد هسته ای در تاسیسات(مانند مقداری پسماند و نمونه ها) تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی نباشند.

[۱۸] - چنانکه ایران در پرسشنامه های اطلاعات طراحی برای کارخانه غنی سازی سوخت در نطنز اعلام کرد.

[۱۹] - GOV / ۲۰۱۰/۱۰, para۸ and as declared by Iran in its DIQ for FPEP

[۲۰] - این ارقام شامل ۶/۱۱۵ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ می باشد که از کاهش غنای UF۶ غنی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ تولید شده است.

[۲۱] - این شامل مواد هسته ای موجود در انبار می شود و نیز مواد هسته ای در تله های سرد و داخل سیلندرها را که به فرایند غنی سازی متصل است دربر می گیرد.[۲۲] - جدا از شش دهم کیلوگرم UF۶ غنی شده تا ۲۰% اورانیوم ۲۳۵، که تحت مهروموم آژانس در تاسیسات غنی سازی اعلام شده ایران قرار دارد که در آنها مواد هسته ای به عنوان ماده مرجع برای طیف سنجی جرمی مورد استفاده قرار می گرفتند.

[۲۳] - تعداد سانتریفیوژهای IR - ۲m نصب شده در کارخانه غنی سازی سوخت(۱۰۰۸) از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر بوده است.

[۲۴] - تعداد سانتریفیوژهای IR - ۱ نصب شده در کارخانه غنی سازی سوخت(۱۵۴۲۰) از زمان گزارش قبلی مدیرکل بدون تغییر بوده است.

[۲۵] - GOV / ۲۰۱۴/۱۰, para, ۲۲ آژآنس اقدامات محافظتی و مراقبتی اضافی را برای تایید اینکه در کارخانه غنی سازی سوخت بیش از ۵۴ آبشار دارای ۹۱۵۶ سانتریفیوژ IR - ۱با مواد هسته ای خوراک دهی نمی شود بکار گرفته است.

[۲۶] - بر اساس مقادیر UF۶ غنی شده تا ۵ درصد از اورانیم غنی شده راستی ازمایی شده توسط اژانس(تا تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴) و مقادیر UF۶غنی شده تا ۵ درصد از اورانیم غنی شده تخمین زده شده توسط ایران(از ۱۷ نوامبر ۲۰۱۴ تا ۱۲ مه ۲۰۱۵).

[۲۷] - این مربوط است به یکی از تعهدات ایران بموجب برنامه اقدام مشترک تمدید شده. منشا این مواد هسته ای، دورریز حاصل غنی سازی UF۶ تا ۲۰% اورانیوم ۲۳۵ و نیز مواد هسته ای تخلیه شده از آبشارهای تولیدکننده UF۶ غنی شده تا ۵% اورانیوم ۲۳۵ می باشد، و در مقدار UF۶ غنی شده تا ۵% اورانیوم ۲۳۵ ذکر شده در پاراگراف ۱۶ به حساب نیامده است.

[۲۸] - نتایج در مورد نمونه هایی که تا تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۵ گرفته شده اند در آژانس موجود می باشد.

[۲۹] - تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۵ آبشارهای ۱ و ۶ شامل مجموعا ۳۲۸ سانتریفیوژ IR - ۱بودند(بدون تغییر).

[۳۰] - همانگونه که تمدید گردید(زیر نویس ۲ را ببینید)

[۳۱] - GOV / ۲۰۱۴/۱۰, para. ۲۸ آژنس اقدامات محافظتی و مراقبتی اضافی را برای تایید اینکه آبشارهای ۱ و ۶ به هم متصل نیستند بکار گرفته است.

[۳۲] - بر مبنای مقادیر UF۶ غنی شده تا ۵% اورانیوم ۲۳۵ راستی آزمایی شده توسط آژانس(تا تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۴) و مقادیر UF۶ غنی شده تا میزان ۵% اورانیوم ۲۳۵ تخمین زده شده توسط ایران(که دوره زمانی ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۴ تا ۱۷ مه ۲۰۱۵ را در برمی گیرد).

[۳۳] - GOV / ۲۰۱۴/۵۸, footnote ۳۳

[۳۴] - در ۱۰ فوریه ۲۰۱۵ تعداد ۲ سانتریفوژ IR - ۱،۱۲ سانتریفیوژ IR - ۴،۱ سانتریفیوژ IR - ۵،۱۳ سانتریفیوژ IR - ۶، و یک پیش نمونه IR - ۸ در آبشار ۲ نصب شده؛ ۱۵ سانتریفیوژ IR - ۱ و ۲ سانتریفیوژ IR - ۲m و ۲۳ سانتریفیوژ IR - ۴در آبشار ۳ نصب شده؛ ۱۶۴ سانتریفیوژ IR - ۴در آبشار ۴ و ۱۶۲ سانتریفیوژ IR - ۲m در آبشار ۵ نصب شده بودند.

[۳۵] - تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۴، در راستای برنامه اقدام مشترک، فرآیند رقیق سازی کامل گردیده است.

[۳۶] - نتایج برای نمونه های گرفته شده تا ۲۹ نوامبر ۲۰۱۴ در دسترس آژانس می باشد.

[۳۷] - GOV / ۲۰۰۹/۷۴, para. ۷ and ۱۴و GOV / ۲۰۱۲/۹, para. ۲۴: ایران تاکنون پرسشنامه اطلاعات طراحی اولیه و سه پرسشنامه اطلاعات طراحی اصلاح شده را با اهداف بیان شده متفاوت برای کارخانه غنی سازی سوخت فوردو به آژانس تحویل داده است. با توجه به تفاوت میان هدف این تاسیسات که در آغاز گفته شده است و هدفی که اکنون به واسطه آن مورد بهره برداری قرار می گیرد هنوز اطلاعات اضافی از طرف ایران مورد نیاز است.

[۳۸] همانگونه که تمدید گردید(زیر نویس ۲ را ببینید)

[۳۹] GOV / ۲۰۱۴/۱۰, para. ۳۶. آژنس اقدامات محافظتی و مراقبتی را در کارخانه غنی سازی سوخت فوردو برایتایید اینکه تنها چهار آبشار IR - ۱ برای غنی سازی UF۶ بکار گرفته شده اند و به هم نیز متصل نیستند بکار گرفته است.

[۴۰] - تعداد سانتریفیوژهای نصب شده در کارخانه غنی سازی سوخت فوردو(۲۷۱۰) نیز تغییری نکرده است.

[۴۱] - GOV / ۲۰۱۵/۱۵, para. ۳۲.

[۴۲] - بر مبنای مقادیر UF۶ غنی شده تا ۵% اورانیوم ۲۳۵ راستی آزمایی شده توسط آژانس(تا تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۵) و مقادیر UF۶ غنی شده تا میزان ۵% اورانیوم ۲۳۵ تخمین زده شده توسط ایران(که دوره زمانی ۲۵ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۱۰ می ۲۰۱۵ را در بر میگیرد).

[۴۳] - نتایج مربوط به نمونه های گرفته شده تا تاریخ اول دسامبر ۲۰۱۴ در اختیار آژانس می باشد.

[۴۴] این موضوع به یکی از تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک مربوط می شود.

[۴۵] این موضوع به یکی از تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک مربوط می شود.

[۴۶] - GOV / ۲۰۱۳/۵۶, footnote ۲۸.

[۴۷] - این موضوع به یکی از تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک مربوط می شود.

[۴۸] - همان گونه که بیشتر تمدید شده است(پانویس شماره ۲ گزارش حاضر را ببینید).

[۴۹] - رآکتور تحقیقاتی تهران راکتوری ۵ مگاواتی است که با سوخت غنی شده ۲۰ درصد U - ۲۳۵ کار می کند و برای تابش انواع مختلف هدف­ها و همچنین تحقیقات و مقاصد آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

[۵۰] - تأسیسات MIX یک مجموعه سلول داغ برای جداسازی ایزوتوپ­های رادیودارویی از هدف­ها شامل اورانیوم پرتو داده شده در رآکتور تحقیقاتی تهران می‌باشد.

[۵۱] - GOV / ۲۰۱۳/۵۶, footnote ۳۲.

[۵۲] - GOV / ۲۰۱۳/۵۶, para. ۳۴.

[۵۳] - GOV / ۲۰۱۴/۴۳, para. ۴۶.

[۵۴] - GOV / ۲۰۱۴/۱۰, para. ۱۳.

[۵۵] - GOV / ۲۰۱۳/۵۶, para. ۳۹.

[۵۶] - GOV / ۲۰۱۲/۵۵, para ۳۵.

[۵۷] - از زمان گزارش قبلی دبیرکل تغییری نکرده است.

[۵۸] GOV / ۲۰۱۵/۱۵, para. ۴۶.

[۵۹] - GOV / ۲۰۱۳/۴۰, para. ۴۵.

[۶۰] - متعاقب تعهد ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک برای تبدیل به اکسید " UF۶ تازه غنی شده تا ۵ درصد درخلال دوره شش ماهه ".

[۶۱] - بدون تغییر نسبت به ارقام مطروحه در گزارش قبلی دبیرکل.

[۶۲] چنین آزمایش هایی به منظور کنترل کیفیت انجام می شوند.

[۶۳] - این موضوع به یکی از تعهدات ایران در برنامه اقدام مشترک مربوط می شود.

[۶۴] - همان گونه که بیشتر تمدید شده است(پانویس شماره ۲ این گزارش را ببینید).

[۶۵] - For example: GOV / ۲۰۱۱/۶۵, paras ۳۸-۴۵ and Annex; GOV / ۲۰۱۱/۲۹, para. ۳۵; GOV / ۲۰۱۱/۷, Attachment;

GOV / ۲۰۱۰/۱۰, paras ۴۰–۴۵; GOV / ۲۰۰۹/۵۵, paras ۱۸–۲۵; GOV / ۲۰۰۸/۳۸, paras ۱۴–۲۱; GOV / ۲۰۰۸/۱۵, paras ۱۴–۲۵ and Annex; GOV / ۲۰۰۸/۴, paras ۳۵–۴۲.

[۶۶] - قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، پاراگرافهای ۲ و ۳.

[۶۷] - GOV / ۲۰۱۱/۶۵, Annex, Section B.

[۶۸] - GOV / ۲۰۱۲/۹, para. ۸.

[۶۹] - GOV / ۲۰۱۴/۴۳, para. ۶۴

[۷۰] - برای مشاهده فهرست مهمترین تحولات مشاهده شده از سوی آژانس در فاصله میان فویه ۲۰۱۲ و انتشار گزارش ماه می ۲۰۱۳ مدیرکل GOV / ۲۰۱۲/۵۵, para. ۴۴; GOV / ۲۰۱۳/۶, para. ۵۲; و GOV / ۲۰۱۳/۲۷, para. ۵۵. را ببینید. تحولات بیشتر در گزارشات مورخ می ۲۰۱۴ مدیرکل(GOV / ۲۰۱۴/۲۸, para. ۵۹) گزارش مورخ سپتامبر ۲۰۱۴(GOV / ۲۰۱۴/۴۳, para. ۶۷)، و گزارش مورخ نوامبر ۲۰۱۴(GOV / ۲۰۱۴/۵۸, para. ۵۹) گزارش شده است.

[۷۱] - GOV / ۲۰۱۱/۶۵, Annex, Section C; GOV / ۲۰۱۲/۲۳, para. ۵.

[۷۲] - آژانس اطلاعات ارائه شده از سوی کشورهای عضو را در اختیار دارد که نشان می دهد ایران یک محفظه وسیع انفجار گسترده(سالن) در این منطقه ساخته است که در آن آزمایشات هایدرودینامیک انجام دهد. چنین آزمایشاتی نشانه های قوی از احتمال توسعه سلاح هسته ای است(GOV / ۲۰۱۱/۶۵, Annex, paras ۴۹-۵۱).

[۷۳] - ایران در نامه مورخ ۲۹ مارس ۲۰۰۷ به اطلاع آژانس رساند که اجرای کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان خود را تعلیق کرده است(GOV / INF / ۲۰۰۷/۸). بر اساس ماده ۳۹ موافقتنامه پادمان ایران، ترتیبات فرعی توافق شده نمی تواند بطور یکجانبه تغییر یابد و ضمنا ساز و کاری در موافقتنامه پادمان برای تعلیق مفاد توافق شده در ترتیبات فرعی وجود ندارد. بنابراین کد اصلاحی ۱/۳ که در سال ۲۰۰۳ از سوی ایران پذیرفته شد همچنان به قوت خود باقیست. ایران همچنین موظف به اجرای بند ۵ اجرایی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت(مصوب سال ۲۰۱۰) می باشد.

[۷۴] - به بند ۶۵ GOV / ۲۰۱۵/۱۵ بنگرید

[۷۵] - شورای حکام پروتکل الحاقی ایران را در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۳ تایید نمود و ایران آن را در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرد هرچند که هنوز تصویب نشده است. ایران پروتکل الحاقی را به طور موقت بین دسامبر ۲۰۰۳ و فوریه ۲۰۰۶ اجرا نمود.

[۷۶] - در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۵، قلب راکتور تحقیقاتی تهران شامل مجموعا " ۳۳ مجموعه سوخت بوده ست.

[۷۷] - GOV / ۲۰۱۳/۴۰, para. ۶۴.

[۷۸] - GOV / ۲۰۱۳/۴۰, para. ۶۵.

[۷۹]. شوراي حكام از اوايل ۱۹۹۲ در مقاطع مختلف چندين بار تاييد كرده است كه ، پاراگراف ۲ از (Corr) INFCIRC/۱۵۳كه مطابق با ماده ۲ موافقتنامه پادمان ايران است آژانس را مختار و ملزم به پیگیری راستي آزمايي هر دو موضوع عدم انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (صحت) و همچنين نبود فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در كشور (یعنی کامل بودن) كرده است. ( به عنوان مثال بنگريد به GOV/OR.۸۶۴, para. ۴۹ و GOV/OR.۸۶۵ paras.۵۳-۵۴).