به گزارش افکارنیوز، ارنست درباره درخواست شغل جیسون رضاییان که از آن به عنوان سند جاسوسی به نفع آمریکا در ایران یاد شده است، گفت: ما از مدتها پیش گفته ایم که آقای رضاییان به صورتی ناعادلانه در ایران بازداشت شده است. ما از گزارشهایی مربوط به شروع و بعد تعویق محاکمه وی آگاه هستیم و نگرانی خود را از نبود شفافیت در پرونده وی ابراز داشته ایم.


وی ادامه داد: ولی با توجه به الگویی که در ایران درباره این دست محاکمات است، سوال هایی درباره صحت اتهام هایی که به آقای رضاییان بسته شده است، ایجاد می شود. برای همین هم به صورت علنی و هم در مذاکرات خصوصی این را گفته ایم که آقای رضاییان باید بلافاصله آزاد شود و بتواند به آمریکا بازگردد تا در کنار خانواده اش باشد.


ارنست درباره اینکه آیا امیدی می رود وی و دیگر آمریکایی های بازداشت شده در ایران، پیش از توافق اتمی آزاد شوند یا نه؟ گفت: ما این را برای ایرانیان به روشنی گفته ایم که می بایست آقای رضاییان، عابدینی و حکمتی را آزاد کنند. آنها به صورتی ناعادلانه در ایران در بازداشت به سر می برند و می بایست آزاد شوند، بتوانند به آمریکا بیایند و در کنار خانواده هایشان باشند. ما همچنین این مساله را به صورت علنی و خصوصی به ایرانیان گفته ایم که مایلیم همکاری و اطلاعات آنان درباره آقای لویسنون را داشته باشیم.


سخنگوی کاخ سفید ادامه داد: همچنین گفته ایم که اجازه نمی دهیم از این شهروندان آمریکایی به عنوان برگ برنده استفاده شود. ما روی آزادی آنان مذاکره نمیکنیم؛ زیرا باور داریم آنان چون ناعادلانه نگاه داشته شده اند، باید آزاد شوند. این را در بسیاری از موارد به صورت علنی گفتهایم، رئیس جمهور نیز گفته است و به صورت خصوصی نیز نگرانی خود را درباره پرونده هر کدام از این افراد بیان کرده ایم. به این روند نیز تا زمان آزادی این شهروندان ادامه میدهیم.