به گزارشافکارنیوز، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به نمازگزاران مسجدی در شهر دمام عربستان را محکوم کرد.

افخم با اشاره به جنايت تروريستها در دو هفته متوالی در جمع نمازگزاران جمعه منطقه شرقیه،​ به کارگیری همه تدابير و امکانات برای پیشگیری از این گونه حوادث و مقابله جدي با کسانی که امنیت و ثبات منطقه را نشانه رفته و در صدد دامن زدن به اختلافات مذهبی هستند، مورد تاكيد قرار داد.