به گزارش افکارنیوز، اولین جلسه کمیته ۵نفره انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها برای بررسی وضعیت سرپرستان دانشگاه‌ها امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

در جلسه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورا مقرر کردند از این پس برای انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها کمیته‌ای متشکل از " رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها "، " وزیر علوم، تحقیقات و فناوری "، " وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "، " دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی " و " رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی " صلاحیت سرپرستان پیشنهادی را بررسی کنند.

رأی این کمیته اجماعی است و اگر در مواردی بین اعضا اجماعی حتی با یک رأی وجود نداشته باشد، موارد اختلافی برای تصویب نهایی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از ایجاد این کمیته را تسریع در فرآیند انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها اعلام کردند.

بهگفته محمد فرهادی وزیر علوم، هماکنون ۳۳ دانشگاه کشور با حضور سرپرست اداره میشود که برخی از این سرپرستان از مهلت قانونیشان که ۶ ماه است گذشته است.