به گزارشافکارنیوز، سید احمدرضا دستغیب با اشاره به تلاش دشمنان برای درگیر کردن جمهوری اسلامی در جنگ های ناخواسته در مرزهای خود، اظهار داشت: تمام نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارند و هیچ کدام از گروه های تروریستی یا معارضین و بیگانگان نمی توانند حتی گوشه چشمی نسبت به مرزهای باثبات جمهوری اسلامی داشته باشند؛ چرا که با برخورد قاطع و پشیمان کننده مدافعین جمهوری اسلامی در بخش های مختلف نیروهای مسلح مواجه خواهند شد.

وی در تحلیل وضعیت اخیر امنیتی و تحولات صورت گرفته در کشورهای عراق و سوریه، گفت: اعمال خشونتی که طرف مقابل نسبت به عراقی ها و سوری ها دارد، قابل انکار نیست و نوع ورود آنها به مسائل به گونه ای است که همه مردم می دانند که کاملا غیر انسانی است؛ طبیعتا یک مبارزه پایاپای و متقابل انجام نمی شود، بلکه نوعی تجاوز به حریم امنیت کودکان و زنان و اماکن مسکونی است که مقابله در این شرایط برای نیروهای مدافع قدری دشوار است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: من معتقدم در این شرایط عمدتا باید کشورهای غربی به خودشان بیایند؛ به ویژه کشورهایی که برای تروریست ها سلاح تامین می کنند و ابزارهای خاص را در اختیار آنها قرار می دهند. این کشورها باید به خودشان بیایند تا وضعیت به گونه ای شود که شرایط فعلی به ویژه با وحدتی که بین مردم وجود دارد، اصلاح شود، چراکه هیچ تفاوتی در نوع تهدیدات برای مردم عراق یا سوریه وجود ندارد و فقط بحثشیعه و سنی مطرح نیست و مسئله اصلی جنایات تروریست ها در منطقه است.

دستغیب خاطرنشان کرد: پیش بینی من این است که با افزایش وحدت و همدلی مردم این بحران نیز در منطقه برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تلاش مجلس برای اختصاص بودجه مناسب تحقیقاتی و دفاعی در سال ۹۴ و اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه در کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: امسال اعتبارات دفاعی ما قابل توجه است و با مصوبات مجلس، امسال یک سال مطمئن و با ثبات در زمینه تقویت بنیه دفاعی خواهد بود.

دستغیب تصریح کرد: من امیدوارم همان طور که دولت در جلسات کمیسیون تلفیق توجه خاصی را نسبت به بودجه دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور داشته، در تخصیص اعتبارات و ابلاغ آن نیز نهایت همکاری را داشته باشد.