گروه سیاسی -

نمایندگان مجلس در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده جلسه علنی دارند.

به گزارشافکارنیوز، در ابتدای شروع بکار مجلس، نمایندگان به بررسی طرح نیمه تمام استانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس خواهند پرداخت. این طرح که رسیدگی به آن از چند جلسه گذشته مجلس آغاز شده و هنوز همه مواد آن به تصویب نهایی مجلس نرسید.

بعد از اتمام بررسی این طرح، نمایندگان وارد بررسی طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران خواهند شد.

این طرح در جلسه روز چهارشنبه مجلس با تقاضای نمایندگان و تصویب در صحن مجلس با الویت در صحن مجلس مطرح می شود.

همچنین نمایندگان هفته آینده گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح‌اساسنامه‌شرکت‌ملی نفت‌ایران را نیز در دستور کار خود دارند.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده(۱۹۱) قانون مالیاتهای‌مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض‌وبرقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۱، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه ماده(۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور از دیگر دستور کار نمایندگان است.

رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند(ج) ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند(ز) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه‌جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز هفته آینده در صحن مجلس مطرح می شود.

گزارش كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي در مورد تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان چاي كشور، گزارش معاونت نظارت در مورد اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در سال سوم دوره نهم، گزارش كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مبني بر تصويب تقاضای تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص نحوه اعطاي بورس تحصيلي و جذب هيئت علمي از سال ۱۳۶۸ تاكنون، گزارش كميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضايتحقيقوتفحص از عملكرد بانك سرمايه، گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از بررسي وضعيت افراد دو تابعيتي و داراي گرين كارت در حوزه مسؤولان و مديران ارشد و شناسايي خلاءهاي قانوني در اين موضوع، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تفريغ بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور و گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل۴۴ قانون اساسي در مورد بررسي راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني نیز از دیگر دستورات کاری نمایندگان در هفته آینده است.