به گزارش افکارنیوز، احمد خرم در مصاحبه با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که چه تفاوت و اشتراکاتی میان اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی وجود دارد و آیا شکست اعتدال شکست اصلاحات است؟ گفت: من فکر می‌کنم که اصلاح‌طلبی یک دیدگاه است و اعتدال یک روش. لذا این دو را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد. نتیجه انتخابات ۹۲ پیروزی تفکر اصلاح‌طلبی و روش اعتدالگرایی بود لذا هر دو پیروز شدند و اگر روش اعتدال‌گرایی شکست بخورد هیچ لطمه‌ای به دیدگاه و تفکر اصلاح‌طلبی وارد نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تداوم مشی ۲ ساله دولت به نفع روحانی نیست، افزود: تعداد زیادی از وزرا و معاونین آقای رئیس جمهور تصمیم نمی‌گیرند و اگر به این منوال بخواهند پیش بروند با ارادتی که دارم عرض می‌کنم، اگر آقای روحانی مانند دو سال گذشته کاندیدا شود، انتخابات را از دست خواهد داد. اگر وزیری تصمیم‌گیر نیست رئیس جمهور و معاون اول باید به جای وی تصمیمی بگیرند و ابلاغ کنند در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌ها روی زمین مانده است و با یک تصمیم ظرف یک هفته راه می‌افتد.

بسیاری از فعالیتها نیازمند منابع دولتی نیست بلکه نیازمند منابع بخش خصوصی است. مثلاً نوسازی ناوگان هوایی و ریلی و جادهای نیاز به سرمایهگذاری دولت ندارد بخش خصوصی باید سرمایهگذاری کند. به عنوان مثال هر کامیون بالای بیست و پنج سال از دور خارج شود مصرف سوخت آن ۵۰ درصد کاهش مییابد و این تصمیم که تحول اقتصادی و صرفهجویی عظیم است لذا باید تصمیمگیری محکمتر از دولت قبل باشد. دو سال است طرح موضوع شده و پیگیری شده است، لکن منجر به تصمیم نشده است.