به گزارشافکارنیوز، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره حضور معاون اول رئیس جمهور در این حزب و در پاسخ به این سوال که آیا‌ آ‌ن را اقدامی قابل دفاع می‌دانید یا خیر به هفته نامه «صدا» گفت: به نظر من کاملا گامی به جلوست، ما باید به سمت تشکیل مجلس حزبی و دولت حزبی حرکت کنیم و این به معنای آن است که در روند انتخاب آن به اشخاص توجه نشود بلکه به برنامه‌های اداره کشور توجه شود.

کرباسچی ادامه داد: البته تاکنون این طور نبوده که دولت‌ها براساس تقوا و سجایای اخلاقی افراد ترکیب خود را تعیین کنند به هر حال مبنای تشکیل هر دولتی همگرایی تفکر و گرایش بین اعضای آن است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به دولت هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: در دولت آقای هاشمی هم آقای حبیبی هم به عنوان معاون اول رئیس جمهور هم فکر آقای هاشمی بود و در تمام جلسات حزب کارگزاران شرکت داشت و در عین حال عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اول رئیس جمهور بود و خیلی از مسائل را نیز از طرف کارگزاران در شورای نگهبان مطرح می‌کرد.

وی همچنین درباره این صحبت رئیس جمهور که آب خوردن ما نیز به لغو تحریم‌ها بستگی دارد گفت: معتقدم در کشوری که امروز با حدود ۸۰ میلیون می‌خواهد با حداقل رفاه و آسایش اداره شود آمار و ارقام معلوم است، مسائل جوی، کاهش بارندگی، کم ‌آبی، خشک بودن اقلیم ایران و همه این‌ها واقعیت‌هایی است که وجود دارد و اگر قرار باشد برای ما که در کشور یک منطقه وسیع خشک هستیم طرح‌های بزرگ آبی اجرا شود نیازمند تکنولوژی و فناوری روز دنیا و سرمایه گذاری است.

کرباسچی ادامه داد: قطعا ما در ایران می‌توانیم آن طرحی که زمان دولت آقای هاشمی برای انتقال آب دریای خزر و خلیج فارس به مناطق خشک و کویری وجود داشت اجرا کنیم مطالعاتی درباره این طرح در دولت آقای هاشمی انجام شد و الان هم مجددا بر روی آن فکر می‌شود لذا راهکار تحقق چنین طرح‌های بزرگی آن نیست که مدام شعارهای توخالی بدهیم بلکه باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم کنیم.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی افزود: آن چه من از سخنرانی آقای روحانی برداشت کردم این نبود که آب لوله کشی و آب خوردن امروز و فردا ما معطل تحریمها مانده است بلکه حرف ایشان مربوط به مسائل و بحرانهای کلان کشور است.