به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اظهارات اخیر یکی از معاونان رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت گذشته بدهی زیادی را در نتیجه انتشار اوراق مشارکت برای دولت یازدهم به میراثگذاشته است گفت: دولت یازدهم نیز چنین سیاست اقتصادی را دنبال می کند.

نماینده مردم کرمان در توضیح این مطلب اظهار داشت: سال گذشته دولت یازدهم مانند دولت های گذشته تصمیم داشت حجم زیادی اوراق مشارکت را به فروش برساند اما به دلیل غیر منطقی بودن رابطه نرخ سود علی الحساب با تورم بازار، این اوراق فروش نرفت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت ها حجم زیادی از بدهی هایشان را با انتشار اوراق مشارکت به بدهی های موثر تبدیل کرده و برای دولت بعدی هم بدهی ها را به میراثمی گذارند.

وی انتشار اوراق مشارکت در بودجه را کسری بودجه مشهود در ساختار بودجه ریزی خواند و گفت: دولت نباید با استقراض خود را اداره کند. متاسفانه این سیاست اقتصادی در همه دولت ها وجود داشته و در دولت فعلی نیز در حال پیگیری است.