به گزارش افکارنیوز، مجمع عمومی خانه احزاب در ۳۱ اردیبهشت و ۲۱ خرداد در سالن همایش های وزارت کشور برگزار شد و درنهایت به اصلاح اساسنامه مُهر تائید زده شد، البته مجمع عمومی در دوره جدید با حاشیه هایی هم همراه بود با این حال محسن کوهکن " نایب رئیس جبهه پیروان " که حضور فعال در هر دو نشست خانه احزاب داشت، این حاشیه ها را امری طبیعی و عادی خواند و گفت: در همه جای دنیا نشست های حزبی به صورت سرد و بی روح برگزار نمی شود.

وی همچنین درخصوص غیبت چهره ها و تشکل های شاخص اصولگرا می گوید: اصولگرایانی که شما از آنها نام بردید در جریان بودند، برخی با من تلفنی صحبت می کردند و می دیدیم کاملا اوضاع را رصد می کنند همین آقای باهنر در جریان بود و نظراتش را ارائه کرد، حتی در جلسات جبهه پیروان که با موضوع خانه احزاب تشکیل می شد او جلسه را اداره می کرد.

نایب رئیس جبهه پیروان که با ماموریت جبهه متبوعش در مجمع عمومی خانه احزاب شرکت کرده بود عقب گرد اصولگرایان در خانه احزاب را رد کرد و گفت: جبهه پیروان حضور داشت، پیشنهاد هم داد و پیشنهاد این جبهه رای آورد و مطابق اساسنامه جدید خانه احزاب با رویکرد کاملا صنفی و مشارکت مساوی و معقول سه جریان فکری اداره می شود و تفاوت آن با خانه قبلی در این است که دیگر هیچ جریانی نباید به دنبال استفاده از این ظرفیت برای تقویت جناح خود باشد بلکه سطح گفتمان به جای حرکت در مسیر منافع جناحی باید به سوی منافع کلان تشکیلاتی و تقویت آن برده شود.

متن گفتگوی کوهکن با بدین شرح است:


مجمع عمومی خانه احزاب در دو تاریخ تشکیل جلسه داد اما چهره ها و تشکل های شاخص همچون باهنر، بادامچیان و جمعتین ایثارگران و رهپویان و جبهه پایداری در جلسه حضور پیدا نکردند و از بین اصولگرایان فقط اعضای جبهه پیروان شرکت کردند، چرا اصولگرایان در دوره جدید از مجمع عمومی عقب گرد کردند؟ و تشکیل مجمع در دوره جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟

موضوع آخری که مطرح کردید قبول ندارم چون آنچه در مجمع دوم خانه احزاب رای آورد پیشنهاد جبهه پیروان خط امام و رهبری بود و ازآنجا که پیشنهاد منطقی و معقولی بود مستقلین و حتی بخشی از اصلاح طلبان به آن رای دادند. در مورد خانه احزاب هم باید بگویم در اواخر سال ۹۲ وزارت کشور تصمیم گرفت آقایان گذشته در این خانه را دعوت کند تا راه اندازی کنند اما در همان دوره، اصولگرایان در جلسات و مناظره ها مطالب خود را بیان کردند و وزارت کشور احساس کرد شاید بستر آماده نشده به همین جهت وزارت کشور از اوسط سال ۹۳ رایزنی و ارتباطاتی در جهت آغاز به کار خانه احزاب شروع کرد، اساسا با این رویکرد که خانه احزاب باید قبل از آنی که مجمع گرفته شود نظرات همه را دریافت کند تا بدین وسیله برداشت درست و واقعی از مطالبات و سلایق مختلف اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین داشته باشند. این اتفاق به شکل های مختلف با بحثهای دونفره، تلفنی و حضوری افتاد و جبهه پیروان نیز از ابتدای امر این بحثرا در دستور کار گذاشت و در سال ۹۲ مخالفت خود را با رویه و ساختار گذشته اعلام کرد و شدید مخالف آن بود، مخالفت در حدی بود که می گفتیم با خانه احزابی که میخواهد سیاسی و محل جنگ و دعوا باشد مخالفیم و تحریم می کنیم و نبودن آن بهتر از بودنش است دلیلمان هم این بود " اگر جریانات می خواهند کار سیاسی کنند جبهه تشکیل دهند، خانه احزاب با فلسفه بالاتر و فراجناحی تشکیل شده است فلذا جبهه از همان ابتدا اصرار داشت خانه احزاب باید صنفی باشد و سیاسی نباشد ". حتی برای اولین بار از کلمه باشگاه استفاده کردیم و معتقدیم خانه احزاب باید باشگاه احزاب باشد بنابراین نگاه جبهه پیروان به خانه احزاب، نگاهی بود با اعتقاد به یک اصل و چند ویژگی.

**باید خانه احزاب را غیر سیاسی اداره کنیم

اصل این بود " آیا معتقد هستیم خانه احزاب باید باشد یا نباشد؟ با صراحت گفتیم باشد ". ویژگی ها هم عبارت بودند از اینکه خانه ای بساریم که در لشکر کشی و درگیر های سیاسی نباشد چون دراین صورت موقعیت، اعتبار و طراز او در جامعه و میان فرهیختگان از دست می رود از این رو باید به سمت فعالیت های صنفی برود، باید به سمت تقویت و تفکر تشکیلاتی برود، باید به سمت و سوی همگرایی و تبیین گفتمان صحیح سیاسی بین حزبی و بین جریانی برود، خانه احزاب به هر میزان به این سمت و سو حرکت کند مقبولیت و رویکرد جامعه به جایگاه او بیشتر می شود تا اینکه یک جایگاه سیاسی داشته باشد.

رگه هایی هم وجود داشت که می خواستند همان ریل قبلی در خانه احزاب اعمال شود، اگر آن اتفاق می افتاد و اساسنامه اصلاح نمی شد باید به سمت اقلیت و اکثریت می رفتند و نهایتا لشکر کشی صورت می گرفت و هیچ تعاملی و تفاهمی شکل نمی گرفت اما در جلسه اول طبق اساسنامه، هیئت رئیسه مجمع عمومی انتخاب شد و چون اکثریت قریب به اتفاق اجماع داشتند براینکه نمی خواهند روی اساسنامه قبلی عمل کنند تنفسی داده شد تا اعضاء پیشنهادات خود را برای اصلاح ماده های ۱۵،۱۶، ۱۸ و ۲۲ و موارد دیگر اراده دهند به همین جهت، جلسه دوم مجمع دیگر نبود، ادامه همان جلسه بود فقط تنفس طولانی داده شد. در جلسه دوم ۱۴ پیشنهاد مطرح شد و حقیقتا جلسه فعالی بود، داد و بیداد خیلی بود طبیعی هم هست و من ایراد و اشکالی در آن نمی بینم.

**چرا اجماع برترکیب ۲۱ نفره یا همان ۷-۷ - ۷ شکل گرفت؟، پیشنهاداتی دیگری هم مطرح شده بود

ببینید در این ترکیب که پیشنهاد جبهه پیروان هم بود، سه جریان فکری هفت نفر را معرفی می کنند و دیگر لشکر کشی برداشته می شود و نسبت در شورای مرکزی بصورت مساوی است ضمن اینکه روحیه همکاری را بالا می برد، حتی پیشنهاد شد برای اداره آنجا با روش تعاملی سه ساله شود تا هرسه جریان ریاست آنجا را برعهده داشته باشند و نواب رئیس بصورت قرعه کشی و دوره ای باشد، پیشنهاد معقول بود و دلیلی نداشت جریانی مخالفت کند البته هم از مستقلین و هم از اصلاح طلبان پیشنهادهای مشابه داد شد و اهنگ کلی همه آنها همین مطلبی بود که عرض کردم.

در همین ترکیب ۲۱ نفره برخی می گفتند مجمع عمومی انتخاب کند و برخی براین باور بودند سه جریان خود انتخاب و معرفی کنند تا باعثاختلاف نشود و درنهایت معرفی از سوی سه جریان رای آورد. بعضی از دوستان هم معتقد بودند بعد از نماز کار ادامه یابد و هر فراکسیون هفت نفر را معرفی کنند اما در مذاکراتی که بین نهارونماز انجام شد این نکته مورد توجه قرار گرفت " از سه جریان همه حضور ندارند و اگر این کار انجام می شد غایبان حق اعتراض داشتند چون شاید قصد کاندیداتوری داشتند و حق هم با آنها بود.

** با این اصلاح اساسنامه آیا به فعالیت خانه احزاب در دوره جدید امیدوار هستید؟


سه مورد اساسنامه اصلاح شد و مطابق اساسنامه جدید خانه احزاب با رویکرد کاملا صنفی و مشارکت مساوی و معقول سه جریان فکری اداره می شود و تفاوت آن با خانه قبلی در این است که دیگر هیچ جریانی نباید به دنبال این ظرفیت برای تقویت جناح خود باشد بلکه سطح گفتمان به جای حرکت در مسیر منافع جناحی باید به سوی منافع کلان تشکیلاتی و تقویت آن برده شود. دراین صورت طراز آن بالا برده می شود و تعریفی معقول و منطقی با قوای سه گانه پیدا می کند اما اگر بخواهیم با هم دعوا داشته باشیم دولت که هیچ، وزارت کشور هم تحویل نمی گیرد. اگر با این شیوه جدید کار صنفی کند تاثیرگذاری آن در مسائل مختلف و در چهارچوب اساسنامه قوی تر خواهد شد فلذا ما به عنوان جبهه پیروان و کلا جریان اصولگرایی می توانیم بگوییم مجمع خانه احزاب آزمون معقولی بود که اگر همه جریانان منافع کلان کشور را به منافع حزبی ترجیح دهند می توانند با هم تصمیمات خوبی بگیرند.

**سکوت کمیسیون ماده ۱۰ به منزله تائید اساسنامه خانه احزاب است


**غفوری فرد " نایب رئیس موقت خانه احزاب " معتقد است، اصلاحیه اساسنامه خانه احزاب نیازی به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ندارد، آیا با نظر وی موافق هستید؟

با توجه به اینکه می گوید اصلاحات را کمیسیون ماده ده احزاب رسیدگی می کند قطعا رسیدگی کردن فراتر از استحضار و اطلاع است و چون برداشتم این است رسیدگی فراتر از اطلاع و استحضار است آنها بررسی می کنند و نظرشان را می دهند.

** پس با نظر غفوری فرد موافق نیستد؟

معنی رسیدگی می تواند این باشد " اگر مصوبه ای در مجمع خلاف قوانین موضوعه کشور و کمیسیون ماده ده احزاب باشد حتما اعلام می کنند در این صورت اگر سکوت کنند و چیزی اعلام نکنند به منزله تائید است.

** هیچ عضوی از حزب منحله مشارکت در مجمع عمومی دعوت نشد


** شما در همین گفتگو به انتقاد جبهه پیروان از ساختار و رویه گذشته اشاره کردید اما در مجمع عمومی شاهد حضور برخی اشخاص حاشیه ساز همچون رئیس سابق خانه احزاب و یا برخی از اعضای حزب منحله مشارکت بودیم(درجلسه اول علی شکوری راد و درجلسه دوم تاجرنیا) شرکت کرده بودند، آیا با حضور این افراد همان رویه گذشته تکرار نمی شود؟

توجه داشته باشید، اگر سازمانی نقش اولیه را به اشخاص دهد و به عبارتی اشخاص محور باشند تضمینی وجود ندارد اما وقتی شما به جای شخص محور به سمت خرد جمعی حرکت کنید فکر می کنم هرجریانی حتی جریان اصلاحات قطعا به این مطلب واقف هستند که در انتخاب و معرفی افراد حتما جانب مسائل را درنظر بگیرند.

درمورد نقش افرینی و حضور برخی از احزاب منحله در مجمع هم که سوال کردید باید بگویم در جلسه اول برخی اعتراض کردند و یکی از آقایان که اداره کننده جلسه را برعهده داشت توضیح داد: آنها در قالب تشکل های دیگر به مجمع دعوت شدند و حضور دارند مثلا نمونه ای بگویم تا روشن شود همین آقای دکتر غفوری فرد به عنوان فعال اصولگرا هم عضو شورای مرکزی حزب موتلفه است و هم در جامعه اسلامی ورزشکاران حضور دارد همین رویه هم در برخی از اصلاح طلبان دیده می شود. برخی عضو حزب منحله مشارکت بودند اما در تشکل های دیگر قانونا عضویت دارند و در هردو جلسه هم هیچ کس تحت عنوان " حزب منحله مشارکت " دعوت نشد و شرکت هم نداشت اگر بعضی از اشخاص شرکت کردند و برداشت بیرونی این بود که از طرف مشارکت امده بودند با توضیح اداره کننده جلسه روشن شد از طرف احزاب دیگر حضور پیدا کردند.

** حاشیه های خانه احزاب طبیعی بود


** آقای کوهکن به هرحال آنها باز از همان دیدگاه گذشته برخوردار هستند و ما که در مجمع حضور داشتیم حاشیه ها را از نزدیک دیدیم، با این حاشیه ها و حضور این افراد در احزاب دیگر آیا فعالان حزبی می توانند زیر سقی به نام خانه احزاب قرار گیرند، فارغ از اصلاح اساسنامه.

من معتقدم باید واقعیت ها را بپذیریم. بالاخره ما آماده بودیم در دوجلسه خانه احزاب شرکت کرده بودیم، خانه ای که با شکل و ساختار قبلی و سیاسی میخواستیم در ریل صنفی قرار دهیم و بعد با روش معقول ۷-۷ - ۷ به سه سال افزایش یابد، شما حساب کنید در مجموعه ۲۰۰ نفره دو نفرهم با آن مخالف باشندباید حرف بزنند و حساسیت نشان دهند. عملا جلسات احزاب همه جای دنیا بصورت سرد و بی روح برگزار نمی شود.

در همین جا به نمونه ای که در مجمع عمومی(روز پنج شنبه) برای خود من اتفاق افتاد اشاره کنم. برادر عزیر و محترمی نسبت به تحرکات من اعتراض کرد، چون مشی من در هر دو جلسه آرام کننده و همراه با پیشنهاد بود تا به نتیجه برسیم اما این برادر متوجه تحرکات و حرکات بنده نشد و فریاد کرد، فلانی چه کار می کنی! چرا جلسه را برهم می زنی من متوجه شدم آن برادر عزیز متوجه حرف های من نیست با هم بیرون رفتیم و ده دقیقه صحبت کردیم به شوخی به او گفتم: برفرض اشتباهی که مورد نظر شما است اتفاق افتاده باشد، قضیه من و شما مثل همان اتفاق رخ داده در نماز جماعت است، فردی حرکتی انجام داد فرد اول گفت چرا این کار را کردی؟، دومی گفت: چرا در نماز حرف زدی، نمازت باطل شد سومی هم به دومی گفت: نماز تو هم باطل شد. حرف شما همین گونه تعبیر می شود. تحرکاتی که من با دوستان خودم و حتی مستقلین و اصلاح طلبان انجام دادم به خاطراین بود که از دو جلسه مجمع بدون نتیجه بیرون نرویم، وقتی این مطالب را گفتم آن عزیز متوجه و آرام شد.

مجمع عمومی خانه احزاب


به هرحال این بحثو گفتگو و دادو بیدادها طبیعی است و چیز بدی نیست و فکر می کنم اگر درهردوجلسه همه آرام می نشستند و فقط نظارت در رای دادن تجلی پیدا می کرد کار حزبی برداشت نمی شد.

به غیر از مجمع عمومی در پنج شنبه گذشته، اولین مجمع عمومی هم با حاشیه هایی روبه رو شد، بنابراین باید منتظر حاشیه های زیادی در خانه احزاب باشیم

تشنجی که در جلسه اول بوجود آمد به خاطر مسائل داخلی بود قضیه اعتراض و درگیری‌ها به اینجا ختم می‌شد که وقتی مشخص شد بعضی ها از قبل هماهنگی کردند که جلسه پنجشنبه را به آن سمت و سویی که خودشان می خواهند ببرند این است که اعتراضات شروع شد.

اعتراضات هم از سوی جریان مستقل و هم از سوی جریان اصولگرا بود. اولین معترضینی که به شدت در آنجا(جلسه اول) اعتراض می کرد و شدیدا معترض رویه جلسه میشد حاج آقای فومنی بود. او از احزاب مستقل بود که بسیار معترض بودند و حتی پشت تریبون صحبت هم کردند. لذا کل بحثهمین بود.

**اصولگرایان درجریان جزئیات مجمع خانه احزاب بودند / ماموریت جبهه پیروان به کوهکن


**باز به سوال اول برمی گردم، غیب اصولگرایان در دو جلسه مجمع عمومی خانه احزاب معنی دار بود؟ چهره ها و احزاب شاخص همچون باهنر و ایثارگران، رهپویان و پایداری غیبت را به حضور ترجیح دادند، چرا؟

عمده مستقلین آمده بودند، فکر می کنم اگر برخی از اصلاح طلبان و اصولگرایان حضور نداشتند اما مذاکرات قبلی، نظرات و حساسیت هایشان را داشتند و قضیه را خوب دنبال می کردند. ممکن است کسی در جایی حضور پیدا نکند اصلا برایش مهم نباشد اما همه چهره هایی که شما نام بردید دائم رصد می کردند با بعضی تلفنی صحبت می کردم متوجه شدم این افراد خوب موضوع را رصد می کنند. باید به نکته اشاره کنم و آن اینکه برداشت من از این دو جلسه مجمع این بود که تفاهم نانوشته ای بین مجموعه سه جریان انجام شد و به این نتیجه قطعی رسیدند " ریل قبلی خانه احزاب، بار را سالم به مقصد نمی رساند ".

** شما در دوجلسه مجمع فعال ظاهر شدید، مخالفت می کردید و پیشنهادهایی هم ارائه کردید، این درخواست باهنر و جبهه پیروان بود تا اینگونه در مجمع عمومی نقش آفرینی کنید؟


دراین باره در جبهه مفصل صحبت شد و نهایتا برای اینکه حرف های متفاوتی ارائه نشود اعضای شرکت کننده جبهه لطف و محبت کردند و گفتند شما(کوهکن) این قضیه را دنبال کنید و من هم خواسته آنها را انجام دادم.