به گزارشافکارنیوز، یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی مدعی شد توافق نامه جامع هسته ای - که ایران و قدرت های جهانی در تلاش برای دست یابی به آن هستند - بدتر از توافق نامه موقت هسته ای است؛ زیرا به ایران اجازه خواهد داد به توسعه تسلیحات هسته ای بپردازد و از تروریسم جهانی حمایت کند.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که گزارش ها حاکیست که ایران و گروه ۵ + ۱به دست یابی به توافق نامه جامع هسته ای نزدیک شده اند.

این مقام صهیونیستی افزود : این توافق بدتر از توافق موقتی است که در لوزان حاصل شد. زیرا نه تنها سبب تضعیف زیرساختهای هستهای موجود در ایران نمی شود، بلکه سبب کاهش تحریم های اعمال شده بر تهران خواهد شد که این اقدام به ایران اجازه خواهد داد به حمایت از تروریسم در اسرائیل و در سطح جهانی ادامه دهد.